Administrerende diektør i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes. Foto: Melisa Fajkovic.
Administrerende diektør i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes. Foto: Melisa Fajkovic.

Rambøll-vekst i 2022

Rambøll-konsernet økte inntektene med 12.6 prosent i fjor, og trekker frem Norge som en av de viktigste bidragsyterne.

I en pressemelding skriver det danske konsernet at de har sin beste organiske vekst på over et tiår, underbygget av høy etterspørsel etter tjenester innen fornybar energi, inkludert havvind- og Power-to-X, vann- og klimatilpasning, bærekraftige bygg og strategiutvikling for bærekraftig endring. Veksten var spesielt høy i Storbritannia og Tyskland, samt Danmark og Norge.

Bruttoinntektene økte med 12, 6 prosent og endte på 16 milliarder danske kroner. Den organiske veksten oppgis til 9,9 prosent. Driftsresultatet (EBITA) økte med ti prosent til 937 millioner danske kroner, og ga en EBITA-margin som var ned fra 6,0 prosent i 2021 til 5,9 prosent i fjor. De melder også at ordrebøkene er større enn noen gang, og nå er på 7,9 milliarder danske kroner.

– Jeg er fornøyd med prestasjonene våre i 2022, spesielt den sterke veksten som endte godt over forventningene etter rekordresultatet i 2021. Til tross for motvind i verdensøkonomien har vi levert tosifret omsetningsvekst og den sterkeste organiske veksten på 14 år. Veksten er drevet av høy etterspørsel etter bærekraftige løsninger og engasjementet til våre fantastiske ansatte. Vi oppnådde også vårt høyeste driftsresultat noensinne, selv om marginen vår var litt lavere enn i fjor, sier konsernsjef Jens-Peter Saul i en pressemelding.

Veksten var spesielt sterk i forretningsenhetene Energi, Vann, Bygg og Management Consulting som alle oppnådde tosifret organisk vekst. Storbritannia og Tyskland leverte fremragende resultater med over 20 prosent organisk vekst, og Danmark og Norge bidro også betydelig til konsernets vekst.

– Vi er godt fornøyde med at Rambøll Norge leverer et vesentlig bidrag til virksomhetens sterke vekst. Dette er i stor grad drevet av etterspørsel etter bærekraftige løsninger, noe som er i tråd med vår strategi. Vi skal være kundenes partner for bærekraftig endring, og i et ellers urolig marked jobber vi tett med kundene for å sammen utvikle nye løsninger for fremtiden, sier administrerende direktør i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes i samme melding.