HR-direktør Victoria Bodak kan konstatere at Rambøll Norge nå har en kvinneandel på drøyt 40 prosent. Foto: Melisa Fajkovic
HR-direktør Victoria Bodak kan konstatere at Rambøll Norge nå har en kvinneandel på drøyt 40 prosent. Foto: Melisa Fajkovic

Rambøll med 40 prosent kvinneandel

Rambøll har nå nådd 40 prosent kvinneandel i selskapet. – Et skritt på veien sier administrerende direktør Ole-Petter Thunes.

– 8. mars og den internasjonale kvinnedagen skal ikke brukes til å skryte av oss selv og det vi har gjort til nå. Vi er glade for at vi har nådd et av våre mål, men vi skal bruke dagen til å minne oss om hvorfor likestilling, inkludering og mangfold er viktig for oss. Verden er i enorm endring og vår bransje har en avgjørende rolle i å skape en mer bærekraftig fremtid i et mangfoldig samfunn. Det er klart vi trenger ulike perspektiver for sammen å løse disse utfordringene, sier Thunes i en melding fra selskapet.

Per januar 2023 hadde Rambøll Norge en kvinneandel på 40,2 prosent. Også i toppledelsen er det 40 prosent kvinner.

Administrerende diektør i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes. Foto: Melisa Fajkovic

Administrerende diektør i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes. Foto: Melisa Fajkovic

– Innen vår bransje er dette et solid tall, men vi ser likevel store forskjeller innen de ulike fagområdene. Vi skal trå hardere på gassen, ikke bremse, fortsetter Thunes.

Selskapet peker på at de har jobbet med likestilling, mangfold og inkludering over flere år.

– Dette området krever en langsiktig tilnærming og kontinuerlig arbeid som involverer alle ansatte og ikke minst lederne i organisasjonen. Et godt eksempel på et område hvor vi har jobbet strategisk er rekruttering, sier HR-direktør Victoria Bodak..

– For å lykkes må vi rekruttere mangfoldig og balansert, eller sagt på en annen måte, rekrutterer man fra en begrenset del av befolkningen reduseres sjansen for å finne den beste kandidaten, sier Bodak.

I Rambøll er det uformet en egen likestillings-, mangfolds- og inkluderingsguide myntet på ledere som skal rekruttere. Samtidig har alle som jobber med rekruttering fått opplæring og økt kompetanse på hvordan de skal oppdage, påpeke og utfordre ledere på dette området i rekrutteringsprosessen.

– Vi opplever at ledere er nysgjerrige og ønsker å finne kandidater med nye perspektiver, og ikke minst uttrykker de et ønske om å sikre rettferdige og fordomsfrie prosesser, sier Bodak.