Psykiske lidelser bak hver femte sykmelding

Psykiske lidelser er årsak til nesten hver femte sykmelding og hver fjerde uførepensjonering, viser nye tal.

Nye beregninger fra Rikstrygdeverket viser at i år vil 83.000 nordmenn sykmelde seg på grunn av psykiske lidelser. Ved utgangen av 2004 var det om lag 310.000 uførepensjonister i Norge. Av disse var det over 94.000 som hadde en psykisk diagnose, skriver Dagsavisen. Samtidig øker andelen med psykiske lidelser både blant de sykmeldte og de nye uførepensjonistene. Disse oppsiktsvekkende tallene framkommer etter at Rikstrygdeverket for første gang har systematisert opplysninger om bruken av trygdeytelser og virkemidler for personer med psykiske lidelser. Funnene omtales i siste nummer av trygdeetatens eget tidsskrift, «Arbeid, velferd og samfunn», som kommer ut fredag. Psykiske lidelser var bakgrunnen for 11,6 prosent av alt sykefravær som varte lenger enn 16 dager i 1995. I 2000 hadde andelen vokst til 15,7 prosent. I 2004 var den kommet opp i hele 17,6 prosent.