<p>Protonsenteret skal bygges i fjellsiden rett over nedre stasjon av Ulriksbanen. På sedumtaket etableres et solcelleanlegg, og deler av parkeringsgarasjen kles med grønne klatreplanter. Illustrasjon: Arkitema</p>Riving av parkeringsanlegg ved Montana terrasse i forbindelse med det nye Protonsenteret som skal bygges ved Haukeland sykehus.Riving av parkeringsanlegg i Haukelandsbakken i forbindelse med det nye Protonsenteret som skal bygges ved Haukeland sykehus.Protonsenteret ved Haukeland sykehus. Illustrasjon: ArkitemaProtonsenteret ved Haukeland sykehus. Illustrasjon: Arkitema

Prosjekteringen av Protonsenteret på Haukeland sykehus er godt i gang

Protonsenteret ved Haukeland i Bergen skal sammen med det nye senteret på Radiumhospitalet i Oslo gi et tilbud om protonbehandling til kreftpasientar i hele Norge.

Protonsenteret er planlagt ferdigstilt i 2024, og nå er prosjekteringen i full gang, ifølge en pressemelding fra arkitektkontoret Arkitema som har rammeavtale på prosjektet både som a rkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt.

– Prosjektering foregår parallelt for begge lokasjoner med noe forskyving i fremdrift. Til prosjektet i Bergen hører også etablering av kulvert og heissjakt fra Sentralblokken ved Haukeland opp til Protonsenteret, slik at senteret knyttes nærmere campus på Haukelandsområdet, sier kreativ leder og sivilarkitekt Karin Widahl i Arkitema.

Fakta Protonsenteret

· Protonsenteret skal ligge i Haukelandsbakken rett over nedre stasjon av Ulriksbanen
· Bygget blir på cirka 10.700 kvadratmeter.
· Pasienter fra hele landet skal få protonbehandling fra sentrene som etableres i Bergen og ved Radiumhospitalet i Oslo
· Samlet kostnad for protonanlegget, inkludert tunnel- og heisløsning og medisinsk teknisk utstyr (MTU) er på 1,17 milliarder kroner.
· Helse Bergen har prosjektledelsen for bygget
· Arkitekter: Arkitema
· Rådgivere: Rambøll, Multiconsult og Asplan Viak

Kilde: Helse Bergen

Det nye protonsenteret er tilpasset en utfordrende tomt på fjellsiden bak Haukelands sentralblokk. Bygget har to bygningsvolum – en betongbunker for strålebehandling og en lettere klinikkdel med polikliniske, administrative og logistiske funksjoner.

– Oppdelingen i to volumer er en konsekvens av de forskjellige arealbehov og skjermingsbehov som gir behov for ulike bygningsbredder og konstruktive system, sier Widahl.

Hun opplyser at prosjektering foregår i tett samarbeid med Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA), Oslo universitetssykehus og med Sykehusbygg HF. Byggestart er planlagt til august 2021 og ferdigstilling, inklusive utstyrsinstallasjoner i august 2024.