Riis Glass og Metall AS ved Tore Staverløkk får innføring i CE-merking hos Schüco.

Produktdokumentasjon og tilsyn gir håp for økt standard i byggebransjen

Fra juli 2013 ble det i Europa obligatorisk å CE-merke byggevarer berørt av harmoniserte europeiske standarder. Produktene skal testes, merkes og utstyres med dokumenter i henhold til angivelsene i byggevareforordningen.

Vinduer og dører uten krav til brann, samt fasader med og uten brannkrav skal CE-merkes etter europeiske standarder. CE-merket overleveres skriftlig sammen med sikkerhetsinstrukser, vedlikeholds- og bruksanvisning, mens en ytelseserklæring utarbeides for hvert produkt. I Ytelseserklæringen oppgis deklarerte egenskaper for produktet, skriver Schüco i en pressemelding.

Grunnlaget er en teknisk dokumentasjon med testsertifikater, systempass etc., som må arkiveres hos produsenten i ti år. Direktoratet for Byggkvalitet har varslet en tilsynskampanje fremover i forhold til produktdokumentasjon, og dette vil gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å jukse i forhold til hva de lover kunden og hva de faktisk leverer. For profesjonelle produsenter med god samvittighet, er dette en god nyhet.

Et absolutt krav til produsenten som skal CE-merke sitt produkt, er at det foreligger et egenkontrollsystem i bedriften. Egenkontrollsystemet skal være i bruk før produsenten har lov til å CE-merke sitt produkt. Det er også krav til innledende typetester av produktene. For å redusere det byråkratiske og tekniske arbeidet rundt dette, tilbyr Schüco en omfattende service i forbindelse med testing og utarbeidelse av nødvendige dokumenter. Disse dokumentene er eksklusivt tilgjengelig for Schücos partnere på schueco.no. I tillegg har det vært veldig viktig for Schüco å hjelpe produsenten med å komme i gang. I en hektisk hverdag blir slikt "papirarbeid" lett en byrde, som raskt oppleves som en trussel i stedenfor en mulighet. Ved å ha en egen funksjon for CE-merking og andre dokumentasjonskrav i byggeprosesser, har Schüco kunnet gitt sine partnere optimal support og veiledning - helt fra første start.

I forrige uke var Riis Glass og Metall AS fra Trondheim ved Tore Staverløkk på heldagsbesøk hos Schüco. Siri Ruud Røgeberg, som er ansvarlig for blant annet CE-merking i Schüco Norge, ga Tore en videre gjennomgang av temaet - for å forsikre seg om at alt er under kontroll. Mer fokus på en transparent bransje med kontrollmekanisme, gir seriøse aktører gode fremtidsutsikter og håp for økt standard i norsk byggebransje. Det ser Schüco på som et stort steg i riktig retning.