– Tallene viser at bedriftene i treindustrien har mobilisert all tilgjengelig produksjonskapasitet for å dekke behovet i innenlandsmarkedet i en situasjon med historisk høy etterspørsel nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

– Tallene viser at bedriftene i treindustrien har mobilisert all tilgjengelig produksjonskapasitet for å dekke behovet i innenlandsmarkedet i en situasjon med historisk høy etterspørsel nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

– Produksjonskapasiteten begrenset salget for trebaserte byggevarer i 2021

Salget trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert falt med 4,6 prosent i 2021 sammenlignet med 2020, viser tall fra Treindustrien målt i volum.

– Reduksjon i salg skyldes varemangel som følge av lave lagernivåer på vei inn i pandemien og mangel på produksjonskapasitet etter dette. Produksjonen økte imidlertid med 4,5 prosent i 2021 sammenlignet med 2020. Både 2020 og 2021 var på et historisk høyt nivå med tanke på salg og produksjon, heter det i en pressemelding fra Treindustrien.

– Tallene viser at bedriftene i treindustrien har mobilisert all tilgjengelig produksjonskapasitet for å dekke behovet i innenlandsmarkedet i en situasjon med historisk høy etterspørsel nasjonalt og internasjonalt. Helt frem til oktober 2021 var leveringsevnen en utfordring, det er avgjørende å øke produksjonskapasiteten i treindustrien fremover for å møte etterspørselen, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i meldingen.

Eksporten av sagtømmer økte med 43,8 prosent i 2021 sammenlignet med 2020.

– Mangel på produksjonskapasitet gjorde det ikke mulig å videreforedle mer av sagtømmeret i Norge, påpeker Treindustrien.

– Mange av treindustriens bedrifter er nå i full gang med investeringer for å ruste seg for stadig økende etterspørsel, både nasjonalt og internasjonalt. Den økende eksporten av sagtømmer viser fortsatt sterk etterspørsel internasjonalt etter trebaserte produkter og for lav produksjonskapasitet i Norge. Eksportrestriksjoner i Russland gjør blant annet at Kina dreier mot Europa. I tillegg er det store tap av volum fra Canada. Dette påvirker det globale markedet fremover, sier Finstad videre.