Prissjokket

I løpet av de siste månedene har prisene på råvarer til byggenæringen steget kraftig, og det ser ikke ut til å være over. Prisene går fortsatt videre oppover, og dette vil kunne påvirke hele aktivitetsnivået i næringen.

Alle som jobber innen byggenæringen eller har kjøpt byggevarer den senere tiden har merket dette på kroppen allerede. Prisen på en rekke byggevarer har skutt i vært. Dette gjelder flere produktgrupper, og prisøkningen har vært kraftig innen flere sektorer. Det er flere årsaker til dette, som blant annet lavere produksjon som følge av pandemien, brann og barkebilleangrep på skogen i Canada, men aller mest økte etterspørsel etter mange varegrupper i flere store markeder. Dessuten har prisene på frakt også steget kraftig, noe som selvsagt ytterligere vil være med å presse prisene oppover.

Hvor eller når dette vil ende vet foreløpig ingen, men mye taler for at vi må leve med et høyere prisnivå enn vi er vant med i en god stund fremover. Det er kommet prisøkninger i juni, og det varsles ytterligere økninger i august og utover. De er lave marginer i de fleste leddene i byggenæringen, og noen må til slutt ta regningen for denne økningen. Aktørene i næringen kan ta noen prosent av dette, men produktene som går ut til kundene vil måtte øke i pris, og sluttkundene vil få den største smellen. Dette kan selvsagt gjøre noe med mulighetene til å gjennomføre de planlagte investeringene og prosjektgjennomføringene hos mange. Dette gjelder både for virksomheter som skal investere i nye bygg eller andre tjenester, samt privatmarkedet. Når det snakkes om at en enebolig kan bli mange hundre tusen kroner dyrere enn mann tidligere kanskje var forespeilet, er det opplagt at dette vil kunne få konsekvenser. Blir prisøkningen vedvarende over en lengre periode kan det påvirke hele markedsituasjonen.

Byggenæringen har hatt god fart gjennom hele koronaperioden, men mange har vært spente på ordresituasjonen fremover. Med en såpass kraftig prisvekst som vi nå er vitne til vil dette også kunne påvirke beslutninger som skal fattes av byggherrene, og dermed selvsagt også ordrebøkene til selskapene i byggenæringen, og dette vil da kunne ramme hele verdikjeden.

Det store spørsmålet er hvor lenge vi vil merke prissjokket, som dette faktisk er. Om stormen skulle løye på relativt kort tid, vil det kunne gå seg til. Men om prisene vil være høye over lengre tid, blant annet som følge av vedvarende høy etterspørsel, kan det få relativt store konsekvenser. Sannsynligvis vil dette gå seg til etter hvert, og prisene innen en rekke produktgrupper vil gå ned igjen. Men hvor lang tid vil det ta, og ikke minst, kan vi forvente å gå tilbake til samme nivå vi hadde tidligere, eller vil de faste prisene vil låse seg på et høyere nivå for årene fremover. Mange er spente på den videre utviklingen, men for alle som har tenkt å investere i en ny terrasse i sommer, så vil det bli dyrere enn tidligere.