Prisoppgang på bolig i august

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,9 prosent i august.

Prisene på borettslagsleiligheter er 1,9 prosent høyere i august 2011 sammenlignet med juli 2011. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i august 2011 på 24 792 kroner, mens det tilsvarende tallet i juli 2011 var på 24 336 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 11,6 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 22 222 kroner.

- August har alltid vært en sterk måned så prisoppgangen er ikke overraskende. Det er stor aktivitet i markedet, og salget av borettslagsboliger går meget bra for tiden, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned steg antall bud denne måneden. I august er det i snitt 4,8 bud per borettslagsbolig, en oppgang på 0,1 bud fra juli. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en oppgang på 0,1 bud. Antall budgivere per bolig er 2,1 i august. Dette er en oppgang på 0,3 budgivere siden forrige måned, og en oppgang på 0,4 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

- Oppgangen i antall bud og budgivere viser at temperaturen og interessen i markedet er bra. Omsetningshastigheten har også steget betydelig siden forrige måned. Boligene selges nå nesten en uke raskere enn i forrige måned, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.