Prisfall på energivarer trakk ned PPI

Nedgangen i produsentprisindeksen fra juni til juli kommer av prisfall på olje, naturgass og elektrisitet. Høyere priser på bearbeidede matvarer ga en svak prisoppgang i industrien.

Det melder SSB.

Den samlede produsentprisindeksen (PPI) gikk ned 2,3 prosent fra juni til juli. Hovedårsaken var et prisfall på både olje og gass som trakk ned delindeksen for utvinning. Også indeksen for elektrisitet falt kraftig i juli. Historisk lav spotpris på elbørsen og kraftig prisfall i elektrisitetspriser til norske forbrukere har bidratt til den betydelige nedgangen i elektrisitetsindeksen. Indeksen for industrien hadde en svak oppgang som hovedsakelig kan forklares med økte priser i næringsmiddelindustrien.