Regjeringen vil prioritere oppstart av første del av E6 Megården-Mørsvikbotn til neste år. Samferdselsministeren fremhver også at de vil komme igang med del to så raskt som mulig. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Regjeringen vil prioritere oppstart av første del av E6 Megården-Mørsvikbotn til neste år. Samferdselsministeren fremhver også at de vil komme igang med del to så raskt som mulig. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Prioriterer oppstart av E6 -prosjekt til 4,2 milliarder

Statsbudsjettet for 2024 bekrefter at regjeringen vil prioritere oppstart av E6 Megården-Sommerset til neste år.

Strekningen utgjør første del av ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Nordland, som ble lagt på vent i fjor høst. Bevilgningen til E6-prosjektet var en av flere budsjettlekkasjer regjeringen kom med i ukene før kommunevalget.

– Vi ønsker å prioritere midler til å starte opp E6 Megården–Sommerset i Nordland. Nord-Norge er viktig for denne regjeringen, og dette prosjektet vil kunne bidra til å løse utfordringer knyttet til tunnelsikkerhet, samfunnssikkerhet, beredskap og framkommelighet på strekningen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i en pressemelding.

For å få til oppstart, har regjeringa valgt å dele prosjektet i to delprosjekter. Det gjør at man nå kan begynne på utbyggingen av ny E6 fra Megården til Sommerset. Seks av de tolv tunnelene på mer enn 500 meter mellom Megården og Mørsvikbotn skal erstattes av nye tunneler, opplyser departementet.

Statens vegvesen har foreslått at bygging av prosjektet starter fra sørsiden. Kostnadene for første byggetrinn er anslått til cirka 4,2 milliarder kroner. Det gjennomføres nå en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet, og kostnadsanslaget kan bli endret etter denne kvalitetssikringen.

– Aktører i anleggsbransjen har vært kritisk til for store samferdselsprosjekter i Norge. Oppdelingen kan derfor bidra til at flere norske entreprenører har mulighet til å delta i konkurransen om kontraktene, skriver samferdselsdepartementet i meldingen.

– Det er viktig for meg å presisere at ei oppdeling av prosjektet ikke betyr det samme som at vi nå legger strekningen Sommerset–Mørsvikbotn på is. Regjeringa ønsker å komme i gang med denne delen så raskt som mulig, sier Jon-Ivar Nygård.

Dersom prosjektet får oppstart i 2024, vil det kunne åpnes i 2029 eller 2030.

Regjeringen vil komme tilbake til utviklingen av resterende strekning i ny Nasjonal transportplan, som skal legges frem våren 2024, står det i meldingen.