Princess-arving tiltalt for ulovlig bygging i strandsonen

Økokrim har tiltalt Princess-medeier Hanne Madsen og en byggmester for bygging i strandsonen. Tre selskaper er dessuten ilagt forelegg på totalt 700.000 kroner.

Tiltalen omfatter bygging ved en hytte i Grimstad. Ifølge tiltalen er det iverksatt flere ulovlige byggetiltak i 100-metersbeltet fra sjøen. Det er oppført en tennisbane, laget en underjordisk gang, opparbeidet en voll og anlagt en vei uten tillatelse, ifølge tiltalen fra Økokrim.

Madsen, som er styreleder og medeier i Princess-Gruppen er sammen med den daglige lederen i et entreprenørfirma tiltalt for brudd på plan- og bygningsloven, som har en øvre strafferamme på to års fengsel.

To entreprenørselskaper er dessuten ilagt forelegg på 300.000 kroner og 200.000 kroner.

– Selskapene har også fått inndratt henholdsvis 300.000 kroner og 200.000 kroner i forbindelse med den vinning de har hatt i tilknytning til utførelsen av de ulovlige tiltakene, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

I tillegg er et arkitektkontor ilagt et forelegg på 200.000 kroner for falsk forklaring til offentlige myndigheter og brudd på plan- og bygningsloven. Økokrim mener arkitektkontoret opererte med to sett med tegninger, der en ble sendt til kommunen og ble godkjent, mens en helt annen tegning ble brukt for gjennomføring av arbeidet.

Ytterligere en person har vedtatt et forelegg på 20.000 kroner for de samme forholdene.

Madsens advokat, Max Henrik Jespersen, sier til Dagens Næringsliv at Madsen stiller seg uforstående til tiltalen og benekter at hun har hatt noe å gjøre med de ulovlige forholdene.

Advokat Bjørn Rener-Larsen representerer byggmesteren, hans firma og arkitektkontoret. Han vil ikke kommentere saken.