Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Princess-arving dømt til ubetinget fengsel for bygging i strandsonen

Agder lagmannsrett skjerper straffen for Princess-arvingen Hanne Madsen (48) etter ulovlig bygging i strandsonen. Nå må hun i fengsel.

Madsen som er styreleder i interiørkjeden Princess, ble i Aust-Agder tingrett i fjor høst dømt til 45 dager betinget fengsel pluss bot i den samme saken. Nå skjerper lagmannsretten straffen, melder Dagens Næringsliv.

Princess-arvingen er i Agder lagmannsrett dømt til 45 dager i fengsel, hvorav 21 dager ubetinget, etter ulovlige inngrep og bygging på Hesnes utenfor Grimstad.

Madsen var tiltalt for bygging i 100-metersbeltet fra sjøen ved en hytte i Grimstad. Ifølge tiltalen fra Økokrim ble det oppført en tennisbane, laget en underjordisk gang, opparbeidet en voll og anlagt en vei uten at det var gitt tillatelse. Byggearbeidet som er omtalt i tiltalen, ble utført i 2012, 2013 og sommeren 2016.

«Det er et sterkt utbyggingspress i strandsonen, og det blir investert svært høye beløp for å skaffe seg tilgang til dette begrensede godet. Det er derfor nødvendig med effektiv håndhevelse av regler og retningslinjer som er oppstilt, og vesentlige og grove overtredelser må medføre følbare reaksjoner. Ofte vil utelukkende økonomiske reaksjoner ha mindre avskrekkende virkning», står det i dommen.

Ifølge Dagens Næringsliv er dette andre gang noen dømmes til ubetinget fengsel for ulovlig bygging i strandsonen.