- Positivt med fokus på sikkerhet i veitunneler

- Det er positivt at de europeiske bileier-organisasjonene fokuserer på sikkerhet i veitunneler, sier avdelingsdirektør Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratet. Han setter pris på at det legges opp til et samarbeid med veimyndighetene, og tror resultatet blir sikrere tunneler.

To tunneler i Norge, Løvstakk-tunnelen i Bergen og Nordkapp-tunnelen, er inspisert av EUROTEST. Løvstakk-tunnelen fikk karakteren svært dårlig og mangelfull med middels risikonivå, og Nordkapp-tunnelen fikk sluttkarakteren akseptabel med lav risiko. - Vi er sterkt opptatt av trafikksikkerhet i tunneler, men vi har ansvar for trafikksikkerheten på hele veinettet. Samfunnsøkonomisk vil det være riktig å ha et nivå på sikkerheten i tunnelene som samsvarer med det som er på åpen vei. Det vil si at vi må se på veinettet under ett. Årlig er det 300 drepte og 12000 skadde i trafikken. Få av disse ulykkene skjer i tunneler. Som Norges Automobil-Forbund (NAF) påpeker er det minst like sikkert i tunneler som ute i dagen, sier Finn Harald Amundsen. Statens vegvesen har lagt forholdene til rette for at undersøkelsene kunne gjennomføres i år, slik det var ønsker fra EUROTEST. Undersøkelsen i år er basert på kriterier som i større grad har betydning for sikkerheten, og det har vært en konstruktiv dialog med spesialister på tunnelsikkerhet fra flere land, inkludert Norge. Det er lagt opp til en nøktern, men god standard på nye tunneler som Nordkapp-tunnelen, noe rapporten også bekrefter. Løvstakk-tunnelen i Bergen er en gammel tunnel med mye trafikk. Den vil bli oppgradert med noe mer ekstrautstyr. Andre eldre tunneler skal også oppgraderes etter et fastlagt program. Kostnadene for dette er ca. 65 millioner kroner hvert år. - Det vil bli installert nytt utstyr som nødtelefoner, brannslokkere og røde varselblink der dette utstyret overvåkes fra de regionale veitrafikksentralene. Selv om vi er godt kjent med situasjonen for de undersøkte tunnelene, vil vi se nærmere på resultatet og vurdere utbedringsprogrammet vårt i lys av undersøkelsen, sier Finn Harald Amundsen. - Vi arbeider med et prosjekt når det gjelder gamle veitunneler. Dette omfatter både generell oppgradering og sikkerhet. Kostnaden på 10 milliarder kroner, som NAF nevner, gjelder både sikkerhet og generell oppgradering. Vi ønsker også å gi et budskap til trafikantene: For din egen sikkerhets skyld: Respekter det røde blinkende lyset. Stopp for rødt blinkende lys, og respekter fartsgrensene, sier Amundsen.