Positive til trebruk - kritiske til skogbruk

Norges Miljøvernforbund med Kurt Oddekalv i spissen har utarbeidet en rapport om tre som byggemateriale.

Av: Aasmund Bunkholt

Rapporten har hatt hovedfokus på i hvilken grad tre er et miljøvennlig materiale i forhold til andre byggematerialer. Konklusjonene er at tre kommer bra ut miljømessig, men at det fortsatt er en del ugjort i forhold til skogbruk. Kort om rapporten Rapporten inneholder detaljerte sammenligninger av ulike materialer på ulike bruksområder. Dette omfatter tre, stål, aluminium, betong, gips, plast og flere andre byggematerialer. De viktigste bruksområdene som er gjennomgått er bærekonstruksjoner, utvendig kledning, innvendige overflater og taktekking. Rapporten er finansiert av Treprogrammet som ønsket en gjennomgang av treets miljøegenskaper sammenlignet med andre materialer.