Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Positiv til OPS-sykehus i Stavanger

Helseminister Bent Høie (H) mener det er aktuelt å invitere private med i byggingen av nytt sykehus i Stavanger. Han får støtte av fylkesordfører Janne Johnsen.

– Det vil være spennende å prøve ut en OPS-modell (Offentlig Privat Samarbeid) ved bygging av nytt sykehus her i landet. Hvis det kommer et godt begrunnet forslag, vil det i alle fall ikke møte noen prinsipiell motstand i regjeringen, sier helseministeren til Stavanger Aftenblad.

Høie gjestet i helgen fylkesårsmøtet til Rogaland Høyre i Haugesund, hvor finansieringen av nytt sykehus var ett av temaene. I en uttalelse fra møtet pekes det på OPS som en aktuell løsning for å finansiere bygging av nye sykehus. Etter Rogaland Høyres mening favoriserer dagens finansiering en gradvis utbygging, mens det er vanskelig å skaffe midler til å bygge et helt nytt sykehus.

– Det er lite logisk at et helseforetak må finansiere bygging av ett nytt sykehus gjennom å spare inn investeringskostnadene ved å kutte i kostnadene til drift av dagens sykehus, heter det.

Investeringskostnadene for å bygge et helt nytt sykehus fra grunnen av, utgjør sjelden mer enn to-tre års drift av det samme sykehuset, påpekes det i uttalelsen.

For tiden pågår det planlegging eller utbygging av fem sykehus ulike steder i landet. Det er nytt sykehus i Østfold, Drammen, Nordmøre og Romsdal, Kirkenes og Stavanger.