Polyseam utvider fabrikken i England

Norske Polyseam som blant annet produserer varemerkene GRAFT og PROTECTA, utvider fabrikken for å dekke økt internasjonal etterspørsel.

- En kraftig økning i etterspørselen, spesielt for produkter til branntetting, har gjort det nødvendig å utvide fabrikken fra to til tre produksjonshaller og fra en til to lagerhaller, sier Kjetil Bogstad

adm. dir. i Polyseam Ltd.

Utvidelsen øker kapasiteten spesielt på produksjonen av FR Brannplate fra 1.000 plater per dag til 5.000 plater per dag, men vil også inkludere prosessutstyr for å supplere tilvirkning av fugemasser, mørtel og maling.

- Fabrikken fortsetter å satse på miljøvennlig produksjon, og den nye utvidelsen vil blant annet ha solcellepaneler på taket slik som i første byggetrinn, med totalt cirka 8 000 kvadratmeter med paneler etter at det står ferdig. I tillegg har Polyseam gitt ett tilskudd til Kirklees kommune på 220.000 kroner for å plante trær som erstatning for grunnflaten på 13.000 kvadratmeter som fabrikken krever, legger Bogstad til.

Økningen skyldes spesielt stor økning i Storbritannia, Irland og Holland men også i flere andre markeder.

- Totalt leveres det produkter fra fabrikken til cirka 55 land fordelt over fem verdensdeler. I markedsandeler for branntetting er fortsatt Norge størst med cirka 60-65 prosent andel, sier han.

Byggingen startet i august og skal være ferdig i mars, og består av ytterligere cirka 2.500 kvadratmeter som gir totalt cirka 8.500 kvadratmeter, og vil bli Storbritannias største fabrikk for tilvirkning av produkter hovedsakelig til branntetting. Den totale investeringen i den engelske fabrikken er så langt cirka 175 millioner kroner.

- I tillegg investeres det i nye produksjonslinjer, spesielt flere linjer for fugemasser i aluminiumsfolie i forskjellige størrelser for etter hvert å erstatte fugepatroner laget av plast. Kommende markeder for brannmaling til stål og trevirke er også planlagt med økt kapasitet, sier Bogstad.