Politisk streik ved Agder Energi

I protest mot at aksjer i Agder Energi selges til Statkraft, vil de ansatte i bedriften legge ned arbeidet i fire timer mandag.

Det er 30 sørlandskommuner som planlegger å selge sin aksjepost i kraftselskapet. Får Statkraft makten i Agder Energi, betyr det at minst 1.000 arbeidsplasser går tapt i Agder-regionen, sier konserntillitsvalgt Johan Ekeland. Om Statkraft får kjøpe 4,5 prosent av aksjene i Agder Energi fra kommunene, frykter de ansatte at Statkraft over makten i selskapet.