Illustrasjonsfoto.

– Politikerne forstår ikke konsekvensene av et innleieforbud

Administrerende direktør Rolf Bjerved i Workshop er oppgitt over partiene som foreslår et innleieforbud i bygg og anlegg i Oslo-området.

Administrerende direktør Rolf Bjerved i Workshop Bemanning & Kompetanse.

Både Arbeiderpartiet, Rødt og SV har den siste uken angrepet bemanningsbransjen og kommet med forslag om å forby innleie i bygg og anlegg. AP og Rødt vil begrense innleieforbudet til bygg og anleggsprosjekter i Oslo-området, mens SV går lengst og foreslår et generelt forbud mot bemanningsbyråer i alle bransjer i hele landet.

Statsminister Erna Solberg sa under Stortingets spørretime på onsdag at regjeringen ikke ønsker et forbud mot innleie, men at de har flere forslag ute til høring som kan gjøre noe med situasjonen.

Onsdag gikk også cirka 10.000 fagorganiserte ut i streik mot bemanningsbyråene.

– Urettferdige angrep

Rolf Bjerved i bemanningsselskapet Workshop Bemanning & Kompetanse., reagerer på det han oppfatter som urettferdige angrep på bemanningsbransjen. Bjerved tror ikke politikerne har satt seg inn i verken rollen de seriøse bemanningsbyråene spiller, eller konsekvensene et innleieforbud vil få for bygg og anleggsbransjen i Oslo-området.

­– Politikerne har fått mye oppmerksomhet rundt denne saken og har nærmest konkurrert om å komme med det mest ekstreme forslaget. Rollen bemanningsselskapene spiller og konsekvenser et innleieforbud vil få, snakkes det lite om, konstaterer Bjerved.

Advarer mot forbud

Han mener entreprenørene er avhengig av bemanningsbyråer til å ta aktivitetstopper, og han minner om at det i en lengre periode har vært ekstremt høy aktivitet i Oslo-område.

Bjerved advarer mot et forbud og mener det er naivt å tro at entreprenørene som nå leier inn ekstra ressurser, vil ansette flere for å ta topper som varer i få måneder.

– Jeg tror en av konsekvensene av et forbud vil være at det vokser opp en enda større underskog av useriøse underentreprenør som vil sko seg på innleieforbudet. Det er denne typen aktører som driver med sosial dumping, ikke de store bemanningsbyråene som har proffe entreprenørkunder lovregulerte kontrakter og ordende arbeidsforhold, sier Bjerved.

– Fyller en viktig funksjon

EBA-sjef Kari Sandberg. Foto Kjetil Ekkeren.

Workshop-sjefen får støtte av administrerende direktør Kari Sandberg i EBA. Hun sier et forbud mot innleie er feil måte å angripe problemet på.

– Et forbud mot innleie vil også gå ut over den seriøse delen av bemanningsbransjen, og da skyter vi oss selv i foten fordi bygg og anlegg har behov for en seriøs bemanningsbransje, sier hun.

EBA-sjefen mener innsatsen må rettes mot den useriøse delen av bemanningsbransjen.

– Den seriøse delen av bemanningsbransjen fyller en viktig funksjon for entreprenører og andre næringer som trenger ekstra ressurser i begrensede perioder. Myndighetene må heller bruke kreftene på å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet og useriøse aktører, og legge forholdene til rette slik at bedrifter som ønsker å ha fast ansatte, har gode rammevilkår for det, sier Sandberg.

Vil vite hvem de useriøse er

Rolf Bjerved i Workshop sier bemanningsbransjen ofte blir stigmatisert og han føler bemanningsfirmaene i noen sammenhenger blir sammenblandet med underentreprenører som driver i «gråsonen».

– Både AP, SV og også Fellesforbundet snakker om alle de useriøse bemanningsfirmaene. Jeg mener det snart er på tide å vise hvem de useriøse firmaene er. Vi er mange seriøse bemanningsselskaper som er organisert i NHO, og som er stolte av jobben vi gjør og det bidraget vi kommer med til bygg- og anleggsbransjen. Norsk bygg og anlegg er avhengig av arbeidsinnvandring og vi hjelper mange av de som kommer med å skaffe seg jobb. De siste årene har 150-200 av de vi har fått ut i bygg og anlegg fått faste jobber hos våre kunder. Vi driver med andre ord også viktig rekrutteringsarbeid til en bransje som trenger mye folk, sier Bjerved.

Feil virkemiddel

Administrerende direktør Tom Henning Gulliksen i Strand Bemanning.

Administrerende direktør Tom Henning Gulliksen i Strand Bemanning, mener også det er et relativt ensidig fokus på bemanningsbransjen. Han er enig i at det er viktig å rette søkelyset på problemstillinger knyttet til useriøse aktører i bransjen, men er klar på at et forbud mot innleie er feil virkemiddel.

– Useriøse aktører i bemanningsbransjen er en utfordring. Det må tas grep og endringer må skje, men virkemidlet med forbud mot innleie er feil. Det er faktisk mange som har gode arbeidsforhold i bemanningsselskapene i Norge. Bransjen gir mange mulighet til å arbeide i et land med behov for arbeidskraft, samtidig som de får fleksibilitet til også å være hjemme med familie i lengre perioder. Bemanningsbransjen gir også mange med lav eller ingen utdannelse, eller begrenset erfaring, mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet. Det man må gjøre er å utarbeide virkemidler som faktisk har effekt i forhold til å fjerne de useriøse aktørene. Jeg mener politikerne og fagforeningsledere må lytte til og samarbeide med de seriøse selskapene i bransjen. De aktørene forbudet er ment å ramme vil finne muligheter til å fortsette sin useriøse virksomhet. Forbud vil ramme de ansatte i de seriøse bemanningsselskapene. For meg virker dette forslaget lite gjennomtenkt og jeg håper både politikere og fagforeningsleder tenker seg om før de går videre, skriver Gulliksen i et innspill til den pågående innleiedebatten.