Programleder Christian Aarhus, Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier, Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og programleder Frode Aga. Foto: Arve Brekkhus
Programleder Christian Aarhus, Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier, Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og programleder Frode Aga. Foto: Arve Brekkhus

Podkast: Trenger vi både Statens vegvesen og Nye Veier? – Tja, nei, svarer Vegvesen-topp

Trenger vi både Statens vegvesen og Nye Veier? Det diskuterer utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, og direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland i podkasten Byggeplassen live fra Arendalsuka.

Bakteppet for diskusjonen er Hurdalsplattformen der regjeringen slår fast at de vil utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres.

HER FINNER DU PODKASTEN

Regjeringen har allerede gjennomført et innspillsmøte, der utbyggingsdirektøren i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, stilte spørsmål om det kanskje det er på tide å slå sammen kreftene.

På et innledende ja-nei-spørsmål i podkasten om vi trenger to byggherrer på riksveinettet i Norge, svarer Davik «tja, nei», før han utdyper hva han mener:

– Grunnen til mitt innledende svar, som var negativt mot to, så er det basert på de utfordringene regjeringen ser i det politiske og økonomiske bildet fremover. Vi har fått klare signaler om at investeringsnivåene skal ned, det vil si at det blir færre prosjekter som vi får startet. I tillegg så er det et veldig tydelig fokus på at dette ikke er noe som vil gå over på kort tid. Det betyr at vi må sikre at de prosjektene vi prioriterer er de rette prosjektene i hele landet, sier han og fortsetter:

– I dag er det sånn at Statens vegvesen er underlagt politisk styring. Det er for så vidt også Nye Veier gjennom en avtale med departementet, men det er jo et styre som prioriterer prosjekter langs strekningen. Det tror jeg er en vanskeligere situasjon når vi kommer inn i en ny NTP-diskusjon der vi skal prioritere og der vi har Nye Veier som har en låst strekning, mens vi skal prioritere øvrige Norge, sier Kjell Inge Davik i podkasten.

– Desidert bedre kost-nytte

Ikke overraskende, svarer Nye Veier-direktør Finn Aasmund Hobbesland et tydelig «ja» når han får spørsmålet om vi trenger to byggherrer på riksveinettet.

– Og det svarer jeg utfra de akkurat samme argumentene og med det samme bakteppet som Kjell Inge. Behovet for å få mer for pengene og få gjennomført de prosjektene vi skal med strammere økonomiske rammer, gjør at vi er skjerpet. Det gjør at vi tenker nytt, og at vi utfordrer hverandre, sier han og fortsetter:

– Det lille elementet av at vi utfordrer hverandre og tenker nytt, er etter mitt skjønn en viktig bidragsyter til at vi får nye løsninger på klima, miljø og desidert bedre kost-nytte i prosjektene, sier Nye Veier-direktøren.

– Ekkel lillebror

På spørsmål om vi virkelig har fått mer vei for pengene etter innføringen av Nye Veier og hvorvidt Vegvesenet har fått et lite spark bak etter etableringen av veiselskapet, svarer Davik:

– Da Nye Veier ble etablert i 2015 så var jeg regionvegsjef her i sør, og vi fikk et veldig stort innslag av Nye Veier. Det var jo veldig sjokkarta til å begynne med. Hva skulle dette være for noe? Men samtidig kom vi raskt inn i et modus der vi skulle samarbeide fordi det var en del strekninger som skulle overføres og dere skulle ha inn en del folk, og så videre. Det gikk veldig bra. Strekningen her oppe var ferdig planlagt fra vår side, og så gjorde Nye Veier noen korreksjoner etter det, sier Vegvesen-toppen og viser til Nye Veiers første utbyggingsprosjekt E18 TvedeArendal.

– Vi så jo at vi får en litt sånn ekkel lillebror som sparker oss litt i leggen. Det tror jeg har vært sunt. Utvilsomt. Det tok ikke veldig lang tid før vi så at dette med konkurranse om å bygge billigst, er viktig. Vi skal få mest mulig vei ut av pengene, men det er ikke sånn at det er automatisk Nye Veier som gjør det. Det kan vi bevise. Jeg tenker at den påstanden må i alle fall evauleres på en god og solid måte, og jeg håper regjeringen gjør det nå gjennom den utredningen, sier Davik.