Podkasten Byggeplassen blir spilt inn live fra Arendalsuka. Fra venstre: Frode Aga, programleder, Jimmy Bengtsson konsernsjef i Veidekke, kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), bærekraftsdirektør i BNL, Guro Hauge, og programleder Christian Aarhus.
Podkasten Byggeplassen blir spilt inn live fra Arendalsuka. Fra venstre: Frode Aga, programleder, Jimmy Bengtsson konsernsjef i Veidekke, kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), bærekraftsdirektør i BNL, Guro Hauge, og programleder Christian Aarhus.

Podkast: Derfor vil næringen ha strengere klimakrav

Regjeringen har strammet inn krav for klimagasskutt i byggenæringen, men i næringen er de ikke fornøyd. De mener regjeringen ikke har gått langt nok.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), konsernsjef i Veidekke, Jimmy Bengtsson og bærekraftdirektør i Byggenæringens landsforening, Guro Hauge, var gjester i podkasten Byggeplassen live fra Arendalsuka.

HER FINNER DU PODKASTEN

I podkasten er klimagasskutt og samspill mellom politikk og næringsliv tema. Store deler av byggenæringen har bedt om enda strengere krav for å få fart på utslippskuttene.

– Det er kjempebra at byggenæringen sier de er klar for tøffere krav enn det som er stilt. Nå har vi nylig kommet med noen nye krav til næringen, og dersom det er noen som ønsker å gå lenger, så er det ingen som hindrer noen med tanke på det, sa Gjelsvik.

Han pekte på at regjeringen nylig har stilt krav om klimagasskrav ved større nybygg, økt kravene til sortering på byggeplasser og endret regelverket for ombruk.

– Og ja, jeg hører at flere snakker om at man er klar for nye og tøffere krav, men vi må også sørge for å sette de riktige kravene slik at de fungerer for å kutte utslipp, at vi får flere sirkulære løsninger og samtidig sørger for at vi klarer å holde byggekostnadene nede. Det er tross alt viktig for de som skal ta i bruk byggene i Norge, sa Gjelsvik.

– Er dere interessert i å gå i dialog med næringen for å finne ut mer om hva de vil?

– Absolutt. Vi er veldig opptatt av å ha en god dialog med næringen. Både med tanke på det som går på nybygg, men også hvordan vi kan legge til rette for å rehabilitere eksisterende bygg, sa Gjelsvik.

– Trenger hjelp

Lovnaden om dialog med myndighetene, ble godt mottatt av Guro Hauge som var tydelig på at næringen vil ha strengere krav.

– Det er Norges største fastlandsnæring som nå sier at vi vil være med å løse klimaproblemet. Vi har masse løsninger, og så trenger vi hjelp rundt hvordan rammevilkårene skal være, hvordan regelverket skal innrettes og hvordan de offentlige anskaffelsene skal være. Vi trenger også noen utviklingsmidler. Ikke for det vi skal bygge i 2030, for det planlegger næringen allerede nå, men hvordan ting skal se ut i 2050, sa Hauge.

Vil ha klimavekting på 70 prosent

Jimmy Bengtsson i Veidekke mener det viktigste politikerne kan gjøre, er å utvikle tydelige eierdirektiver til alle som jobber med offentlige anskaffelser.

– Om vi mener at dette er veldig viktig, så kan jeg ikke forstå hvorfor ikke politikken stiller disse kravene til de som jobber med offentlige anskaffelser og sier: «Når dere handler, så skal dere vekte klima til minst 70 prosent».

– Dersom det skjer, noe jeg mener er helt nødvendig, så vil mange si at det er vi ikke klare for. Det klarer vi ikke. Men jeg lover deg, løsningene kommer. Både hos dem som jobber med offentlige anskaffelser, og hos alle oss som skal levere sånne tilbud. Innovasjonskraften finnes der. Det er det viktigste som politikken kan gjøre for å få enda bedre fart på utviklingen, sier Bengtsson i podkasten.