Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen var blant en lang rekke som holdt innlegg under torsdagens innspillsmøte om organsieringen av veisektoren.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen var blant en lang rekke som holdt innlegg under torsdagens innspillsmøte om organsieringen av veisektoren.

Arkivfoto: Frode Aga.

Vegvesen-topp stiller spørsmål om Nye Veier: – Kanskje det er på tide å slå sammen kreftene

Under et innspillsmøte om organiseringen av veisektoren, stilte utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen spørsmål om en todeling av riksveiutbyggingen mellom Nye Veier og Vegvesenet er den mest effektive organiseringen. EBA og MEF hadde også klare meninger om Nye Veier.