F.v.: Anders Fylling, Frode Aga, Christian Aarhus og Torkel Njå prater ombruk i den siste episoden av Byggeplassen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Podkast: Hulldekker fra Regjeringskvartalet får nytt liv med ombruk

Hulldekker fra R4-bygget i Regjeringskvartalet får nå nytt liv i Kristian Augusts gate i Oslo. Ombruk i byggenæringen har kommet for å bli, og er tema i siste episode av Byggeplassen.

På ett år har man gått fra å beskrive interessen for ombruk i den profesjonelle delen av byggenæringen som lik null, til at man nå jobber med prosjekt hvor alle byggematerialene har vært brukt et annet sted tidligere.

I den siste episoden av podkasten Byggeplassen forteller Anders Fylling i Statsbygg og arkitekt Torkel Njå i Mad arkitekter om sine erfaringer.

Begge er pådrivere for mer ombruk og gjenbruk, selv om Statsbygg tidligere i år måtte nedskalere sin ombruksliste fra Regjeringskvartalet.

– Det vi har jobbet mye med, og som er et ganske artig prosjekt, er å gjenbruke hulldekker fra regjeringsbygg 4 (R4). Det er store og tunge elementer, og store konstruksjoner, som trenger en del for å kunne brukes i andre prosjekt, forklarer Fylling.

Byggeplassens andre gjest forklarer hvor hulldekkene etter hvert skal finne veien.

– Vi har et prosjekt i Kristian Augusts gate 13 i Oslo. Der er det et lite bygg vi tenkte å rive, men har endt opp med å transformere. Vi tenkte: Kan vi bygge på med gjenbruksmaterialer? I den forbindelse skal det gjenbrukes tre etasjer med hulldekker fra R4, forteller Njå.

I podkasten sier Njå at hulldekkene er flyttet og at de er fraktet til Trondheim for nødvendige tester. Dette er ikke helt riktig opplyser Njå i etterkant av opptaket.

I en epost til Byggeindustrien skriver Njå:

«Entra har gjort meg oppmerksom på at de aktuelle hulldekkene til deres prosjekt i Kristian Augusts gate 13 ikke er tatt ut av R4 enda, og at de har fått til en løsning hvor prøver fra hulldekkene kan testes hos Sintef i Oslo. Alternativet med å sende dekker tilbake til produsent er altså ikke nødvendig. Dette var jo akkurat det vi snakket om, at gode og bærekraftige løsninger vil komme når store aktører som Entra og Spaces Coworking, som er leietaker i bygget, går med full tyngde inn i ombruksfremtiden. Her har de altså kommet frem til en løsning som gjør at materialene forblir kortreiste.»

Videre understreker Njå at det er gjennomført en lang prosess for å få til uttak av hulldekker. Hulldekkene tas ut fra en etasje i regjeringskvartalet, og kan brukes til tre etasjer i Entras tilbygg.

«Det er også viktig å få frem at dette er Entra sitt prosjekt og at det er de, sammen med leietaker Spaces Coworking, som har besluttet å bygge med ombruksmaterialer. Vi i Mad arkitekter heier på dette, og vi er stolte av å kunne hjelpe dem. Vi har imidlertid ikke vært direkte delaktig i ombruksprosessen vedrørende hulldekkene», skriver Njå.