– Hvis Norge skal nå sine klimamål må potensialet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen utnyttes maksimalt, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene og leder av BAE-rådet, Egil Skavang.

– Hvis Norge skal nå sine klimamål må potensialet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen utnyttes maksimalt, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene og leder av BAE-rådet, Egil Skavang.

– BAE-næringen er en del av løsningen på klimakrisen

BAE-rådet sendte onsdag et brev til næringsminister Jan Christian Vestre, kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og klima- og miljøminister Espen Barth Eide der de understreker bygg- anlegg- og eiendomsnæringens rolle som en del av løsningen på klimakrisen.

– Vi henvender oss nå til regjeringen for å få etablert en nødvendig dialog om hvordan Norges største fastlandsnæring kan arbeide smart og bidra til å løse noen av vår tids største utfordringer. Hvis Norge skal nå sine klimamål må potensialet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen utnyttes maksimalt. Næringen står klar, men vi må sikre at myndighetene spiller på lag, skriver administrerende direktør i Arkitektbedriftene og leder av BAE-rådet, Egil Skavang, i en kommentar til Byggeindustrien.

I brevet understrekes det at BAE-næringen er Norges største fastlandsnæring, og med over 90.000 bedrifter over hele landet, også landets viktigste distriktsnæring.

– Klimaendringene utgjør BAE-næringens største utfordring, som den gjør for alle deler av samfunnet. Klimaendringene fører med seg økende krav til omstilling og innovasjon når det gjelder byggemåter, ombruk og gjenbruk, bruk av energi. I tillegg ser vi at kampen om ressursene tiltar. Prisene på strøm, diesel og andre viktige innsatsfaktorer og råvarer, skyter i været, og gjør prosjektene dyrere. BAE-næringen ser på seg selv som en del av løsningen på disse samfunnsutfordringene. Næringen har vilje og ressurser til endring og nyskapning, og kan både bygge og rehabilitere bygg og anlegg med lavere utslipp enn i dag, heter det i bevet til ministrene.

Gjennom samarbeidsinitiativet SAMMEN2030, har bransjeorganisasjonene og toppledere i virksomheter på tvers av verdikjedene i BAE-næringen, samlet seg om felles prioriteringer. For at BAE-næringen skal være en del av løsningen på vår tids største utfordring, peker de på tre forhold som er spesielt viktige:

1. Myndighetene må stille strengere klimakrav

2. Bruk kompetansen i BAE-næringen

3. Skap forutsigbarhet

– Det er avgjørende at myndighetskrav holder tilstrekkelig høyde og at rammebetingelser tilpasses næringens forutsetninger. I dag gjør de ikke det, legger Skavang til.

Du kan lese hele brevet her