Foto: Gorm Kallestad / NTB

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Veidekkes netto null-klimamål verifisert av SBTi

Veidekke er første entreprenørselskap i Skandinavia med netto null-klimamål verifisert av Science Based Target initiative (SBTi).

SBTi

Science Based Targets-initiativet er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature.. SBTi arbeider med å definere og fremme beste praksis for utslippsreduksjon og netto null-mål i tråd med klimavitenskapen.

Veidekke skjerpet i fjor sitt klimamål til å nå netto null utslipp innen 2045. Nå er selskapets kortsiktige og langsiktige klimamål verifisert av det anerkjente Science Based Target initiative (SBTi).

– Forretningsmodellen vår må være like relevant i en netto null-økonomi som den er i dag, og klima er derfor en strategisk bærebjelke for Veidekke. At klimamålene våre nå er tredjepartsverifisert gjennom SBTi, bekrefter at Veidekkes klimamål er i tråd med hva som kreves for å begrense oppvarmingen på jorden til maks 1,5 grader, sier bærekraftdirektør Catharina Bjerke i Veidekke i en pressemelding.

– For å sikre at vi når netto null, haster det med å kutte utslipp allerede nå. Veidekke har fordelt målet som klimagassbudsjetter for hvert av virksomhetsområdene, og vi følger opp klimamålene på linje med økonomiske mål og HMS-mål, sier Bjerke i meldingen.

Veidekke skal først halvere utslippene innen 2030, og så nå netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2045.

Netto null utslipp innebærer at konsernet skal redusere utslippene i hele verdikjeden så mye som mulig og nøytralisere eventuelle restutslipp gjennom karbonfangst eller andre metoder som permanent fjerner CO2 fra atmosfæren.

I verifiseringen har SBTi gjennomgått et omfattende underlag fra Veidekke, for å bekrefte at kortsiktig (2030) og langsiktig (2045) mål – samt Veidekkes underlag for arbeidet – er i tråd med vitenskapsbaserte kriterier.

Vitenskapsbaserte mål viser hvor mye og hvor fort selskaper må redusere klimagass­utslippene for å nå Parisavtalens mål om å minimere global temperaturstigning til 1,5°C og hindre de verste effektene av klimaendringene. Mer enn 3.500 selskaper, hvorav 324 skandinaviske, har forpliktet seg til å sette vitenskapsbaserte klimamål. Av disse har 50 selskaper fått sine netto null-mål verifisert, og Veidekke er ett av kun tre entreprenørselskaper i verden med SBTi-verifisert netto null-mål.