Nyplanting av trær i Bygdøy allé. Foto: Multiconsult

Planter kastanjetrær for bedre overvannshåndtering

Bymiljøetaten rehabiliterte nylig kastanjealléen i Bygdøy Allé. Ny metodikk ligger bak plantingen av ti trær, som kan etablere en ny standard innen overvannshåndtering i fremtidens byer.

Areal dekket av tette flater har de siste årene økt raskt i Oslo og andre byer. Dette har forstyrret den naturlige vannbalansen og økt risikoen for flom i byen, ifølge en pressemelding fra Multiconsult.

- Sammen med Steen & Lund, og LINK Landskap ser vi på hvordan trær kan brukes aktivt som en grønn infrastruktur, for å opprettholde den naturlige vannbalansen og bidra til klimatilpasning. Trær kan ha et betydelig bidrag i overvannshåndtering, sier Tormod Pedersen, disiplinleder for VA i Multiconsult.

Multiconsult er blant de første i Norge til å se på denne type løsninger, med innovative spydspisser som har doktorgrader innen overvann. I arbeidet med rehabilitering av Bygdøy Allé ville Oslo kommune, ved Bymiljøetaten sikre overvannshåndtering, og se på muligheten til å benytte overvann for vanning av trær. Metodikken er tatt fra piloter som er gjennomført i Sverige. Arbeidet med kastanjealléen påbegynte rundt påske og ble ferdigstilt i juni.

Grønt skifte i vannbransjen
Pilotprosjektet er helt i fronten av nye løsninger innen det grønne skiftet i vannbransjen, der overvann utnyttes lokalt. Trærne vil bidra til å lette avrenning mot overbelastede ledningsanlegg i Oslo og andre kommuner, samt utnytte vannet som en ressurs for trærne. Det å bruke trær som grønn infrastruktur passer godt overens med Oslos ambisiøse planer om å plante 100.000 trær i byen før 2030.

- Bymiljøetaten gjør en helt fantastisk jobb med å innlemme vann og trær i bymiljøet. Vi har så sett nærmere på potensialet som ligger i å bruke trær som grønn infrastruktur, og er spent på å se om prosjektet er mulig i større skala. Dette vil bidra til å lette avrenning mot allerede overbelastet ledningsanlegg i kommunen, samt utnytte vannet som en ressurs for trærne, sier Pedersen.

Jobber med naturen, fremfor mot den
Trekronene på kastanjetrærne fanger og fordamper store mengder regn, før det kommer til bakken. Trærne forbedrer slik vannlagringskapasiteten i jorden med utdunsting, og forbedrer jordens infiltrasjonskapasitet. I tillegg fjerner trær forurensning av overvann (fitosanering), og kan betydelig redusere byens temperatur i de varmeste sommerdagene.
- Dette prosjektet er del av en ny trend i overvannshåndtering, hvor ingeniører jobber på lag med naturen, fremfor mot den. Det er gøy å bidra med å utvikle revolusjonerende metoder som bryter preaksepterte ideer og løsninger vi har hatt i over 100 år. Vi håper at pilotprosjektet kan skape grobunn for nytt tankesett og metoder, som attpåtil er billigere og dekker flere behov enn tidligere for fremtidens byer, avslutter Pedersen.