Planlegger over 1.500 nye boliger i Trondheim

Bygningsrådet i Trondheim har vedtatt fire store boligprosjekt som kan gi 1.590 nye boliger og studentleiligeheter hvis alle planene blir realisert.

Adresseavisen skriver at arkitektkontoret Pir II sammen med eiendomsselskapet Lilleby Eiendom har planer om å bygge 700 nye boliger på det området der smelteverket Fesil holdt til for inntil få år siden.

I dette prosjektet er det også planer om to høyhus på henholdsvis 12 og 16 etasjer.

Asplan Viak har på vegne av Block Watjne og eiendomsselskapet Kattemskogen AS lagt fram forslag om 640 boliger ved bydelen Kattem, ca 10 km sør for Trondheim sentrum. De fleste bygg vil bestå av blokker på mellom to og sju etasjer. I Lundlia, en snau kilometer vest for Kattemskogen, har JST Arkitekter på vegne av selskapet Haw Eiendom lagt fram plan om å bygge 80 boenheter fordelt på to blokker og rekkehus. Det siste prosjektet er det Norgesgruppen Eiendom Midt-Norge og PLAN arkitekter som står bak.