Landskapsplanen for Mjøsfronten i Hamar er delt inn i tre hovedområder: Skibladnertorget, Solplassen og Mjøsbadet. Illustrasjon: CF Møller Architects

Landskapsplanen for Mjøsfronten i Hamar er delt inn i tre hovedområder: Skibladnertorget, Solplassen og Mjøsbadet. Illustrasjon: CF Møller Architects

Planlegger ny sjøfront i Hamar på 50.000 kvadratmeter

Planene for en helt ny sjøfront i Hamar er under oppseiling i mjøsbyen.

C.F. Møller Architects har utarbeidet planen, samt de første visualiseringene for Mjøsfronten i Hamar med formål om å styrke bykjernen som møteplass og knytte byen nærmere Mjøsa, ifølge en pressemelding.

I dag oppleves jernbanesporet som en barriere fordi det skiller byen fra Mjøsa. Hamar kommune ønsker derfor å skape et nytt forhold mellom byen og Mjøsa gjennom initiativet Mjøsfronten, en 50.000 kvadratmeter stor sjøfront som strekker seg fra Heidemannsgate 1 til Brygga 20.

I november 2022 ble helhetsplanen for Mjøsfronten godkjent av kommunestyret. Planen er en viktig del av kommunens arbeid for å sikre helhetlige løsninger og gi en klar retning for det videre arbeidet, heter det i meldingen.

Helhetsplanen bygger blant annet på Vision Hamar, som fokuserer på Mjøsfrontens rolle i forhold til utviklingen av hele Hamar.

C.F. Møller Architects har fortsatt arbeidet med å utforme en landskapsplan som skal sørge for at Mjøsfrontens helhetsplan videreutvikles til en sjøfront tilpasset Hamar.

Landskapsplanen er delt inn i tre hovedområder: Skibladnertorget, Solplassen og Mjøsbadet.

Skibladnertorget er en plass med møtelokaler, verksteder, kafeer og turistinformasjon, samt muligheter for vannsport. Skibladnerbryggen forlenges samtidig som moloen i indre havn fjernes og kabelbanen flyttes til indre havn.

Solplassen skal fungere er et sted for feiringer og møter mellom folk, mens Mjøsbadet inneholder bystrand og badstue som er tilgjengelig året rundt. Den sirkulære formen vil bidra til badenes sikkerhet i forhold til båttrafikken, mens promenademulighetene gir utsikt over Mjøsa.

– Det er en stor ære for oss å bidra til utviklingen av Mjøsfronten og skape et sted som viser at Mjøsa er for alle. Vi har skapt en klar retning for det videre arbeidet ved å fokusere på aktiviteter og møter, noe som vil gjøre Mjøsfronten til en viktig møteplass for byens innbyggere og besøkende, på tvers av generasjon og kulturer, sier Jonas Toft Lehmann, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects, i meldingen.

Arbeidet med å utvikle strakstiltak og tilrettelegging for nye tilbud for sommersesongen 2023, fortsetter denne våren. Parallelt arbeides det med en etappeplan av delområdene som skal foreligge i august, samt en plan for hvordan delområdene kan testes ut som strakstiltak.