Planlegger gassanlegg til 3-4 milliarder

Hustadmarmor presenterte i går planer for et gasskraft- og industriprosjekt i Fræna med en øvre investeringsramme på 3-4 milliarder kroner. Anlegget vil ta unna 600700 millioner kubikkmeter Ormen Lange-gass årlig.

Adm. direktør Sturla Steinsvik og organisasjonssjef Alf Reistad la fram planene for Arbeiderpartiets leder, Jens Stoltenberg, og en delegasjon med partifolk fra Møre og Romsdal og regionen under et besøk på Hustadmarmor i går. Fra før har Hustadmarmor investert rundt fem milliarder kroner i produksjonsanlegget i Elnesvågen. Hustadmarmor arbeider nå med tre lokaliseringsalternativer for gasskraft- og industriprosjektet. Det ene er vest for bedriftens eksisterende prosessanlegg i Elnesvågen, det andre ved trafostasjonen som bygges på Klempertåsen og det tredje i Harøysund. Alf Reistad sier at det ennå er for tidlig å si hvor mange nye arbeidsplasser prosjektet vil gi, om det blir realisert. Gasskraft- og industriprosjektet vil ha behov for 600700 millioner kubikkmeter årlig, som forutsetter et gassrør fra Nyhamna til fastlandet i Fræna. Til sammenlikning bruker Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden i dag årlig 700 millioner kubikkmeter gass. 400 MegaWatt. Hustadmarmor vil bygge et gasskraftverk på 400 MegaWatt. Det er samme størrelse som de to gasskraftverkene Stortinget har gitt konsesjon for på Kårstø utenfor Haugesund og Kollsnes utenfor Bergen, men som ennå ikke er bygd. Det er ikke Hustadmarmor som bedrift som skal bygge og eie gasskraftverket. Vi ønsker å få inn flere på eiersiden, og har invitert til samtaler og samarbeid med andre, sier Alf Reistad. Han framholder at det er utenfor Hustadmarmors primærinteresse å drive et gasskraftverk. Hustadmarmors interesse er å få en langsiktig sikring av energi. Hva med CO2-utslippene fra et slikt anlegg? CO2 er den store utfordringen i forhold til alt som har med gass å gjøre. Vi har helt klart en utfordring i det som går på CO2-utslipp. Vi ser på muligheter for å binde CO2, og om det kan tenkes alternativer for anvendelse. Men ingen CO2-håndtering er i dag så god som Regjeringen ønsker. Vi er på utkikk og er involvert i forskningsprosjekter som går på håndtering og anvendelse av CO2, sier Alf Reistad. Nye produkt Industriprosjektet til Hustadmarmor går på utvikling av nye produkter. Hustadmarmor produserer i dag tilsetningsstoffer til bruk i papirproduksjon for å få avis- og magasinpapir hvitt. Et av de nye produktene Hustadmarmor vurderer, er tilsetningsstoff til bruk ved produksjon av tykkere papir. Alf Reistad sier at en ser for seg at overskuddsvarmen fra gasskraftverket kan gå inn i ulike industriprosesser. Det er interessant å se på mulighetene for å levere tørkede produkter, og ikke bare produkter i væskeform, slik vi gjør i dag, sier Alf Reistad. Når ser du for deg at prosjektet kan bli realisert? Vi ønsker å komme i gang med den første biten av dette så snart som mulig, og utreder de tre aktuelle lokaliseringsalternativene. Deretter vil det bli utarbeidet konsekvensutredninger. Vi får så se om vi kommer i mål økonomisk og miljømessig, og vil i tilfelle sende inn en konsesjonssøknad. Dette er ting som er under bearbeidelse. Vi håper å ha en konsekvensutredning klar i løpet av et halvt års tid, sier Alf Reistad. Kun industri? Om en ikke skulle komme i mål med gasskraftverket, kan industriprosjektet likevel bli realisert. Med kun industriprosjektet vil gassbehovet være cirka 50 millioner kubikkmeter årlig. Det kan da være at volumet blir for lite til at vi får en lav nok pris på gassen, og at transportkostnaden per kubikkmeter fra Nyhamna av samme grunn blir for høg, sier Alf Reistad.