PIL pluss TBL er sant

De to store industriforeningene under NHO-paraplyen, PIL og TBL, vil bli ett. Norsk Industri blir trolig navnet på den nye NHO-giganten.

De har prøvd seg på en sammenslåing før. Men for ett år siden strandet fusjonssamtalene mellom Prosessindustriens Landsforening (PIL) og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL). Nå har de snakket sammen igjen, og torsdag kunne styrelederne i de to foreningene bekrefte at etter en periode med konstruktive samtaler har hovedstyret i TBL og styret i PIL besluttet å foreslå en ny industrilandsforening. Den nye foreningen vil bli den klart største landsforeningen i NHO med nærmere 2.000 medlemsbedrifter som sysselsetter til sammen 110.000 ansatte. Sammen skal vi bidra til økt oppmerksomhet og bedre betingelser for industrien i Norge, sier PILs styreformann Ketil Lyng. Noe av tanken bak å skape en større og mer slagkraftig organisasjon er å øke oppmerksomheten rundt industriens behov, både hos myndighetene og blant folk flest. Den nye landsforeningen vil arbeide for rammebetingelser som styrker medlemmenes konkurranseevne, lønnsomhet og innovasjon, sier TBLs styreleder Rolf Waage. Norsk Industri er planlagt lokalisert i Industriens Hus i Oslo. Den endelige beslutningen om en sammenslåing vil bli tatt på ekstraordinære generalforsamlinger i begynnelsen av november. Den nye organisasjonen skal etter planen være operativ fra årsskiftet.