Petter Levernes til wedi Norge

1. august startet teknisk konsulent Petter Levernes i wedi Norge.

Petter Levernes. Foto: wedi Norge
Petter Levernes. Foto: wedi Norge

– Levernes vil jobbe med teknisk salg i wedi, og vil være mye på veien for å bidra med kunnskap og praktisk bistand, både til wedis eksisterende kunder og til nye kunder, heter det i en melding fra selskapet.

Petter Levernes vil også ha hovedansvaret for å implementere wedis våtromsgulvsystem i det norske markedet.

– Det er veldig viktig for wedi å overføre kunnskap til utøvende håndverker, det gir sikkerhet for alle parter i byggeprosjekter, både i utførelsesfasen, for byggherrer og som generell sikkerhet i prosjekter. Petter kan gi dette til håndverkerne, sier salgssjef i wedi Norge, Jørn Steinar Lund i meldingen.

Petter Levernes er utdannet snekker, og har drevet eget firma i 20 år.