Peab skriver ned kjøpesenter med 800 millioner

Peab skriver ned det store kjøpesenteret Mall of Scandinavia ved Stockholm med 800 millioner svenske kroner.

Prosjektet åpnet dørene på slutten av fjoråret, og Peab beskriver det som det største byggeprosjektet de har hatt. I utgangspunktet hadde kontrakten en verdi på 3,5 milliarder svenske kroner, men nå kommer det altså en stor nedskrivning.

I en børsmelding erkjenner selskapet at det har vært utfordringer fra start – blant annet på grunn av størrelse og forandringer underveis. Dette gjorde at prosjektet har blitt vesentlig dyrere siden oppstart i 2011, og har skapt uvisshet om sluttresultatet. Nå er prosjektet overlevert, og Peab velger å skrive ned resultatet med 800 millioner kroner – som belastes virksomhetsområdet bygg i fjerde kvartalstallene for 2015.

Nedskrivningen får ikke noen følger for Peabs planlagte utbytte eller likviditeten i selskapet, som det understrekes er god.

Konsernsjef Jesper Göranson i Peab understreker at endelig sluttoppgjør etter prosjektet ennå ikke er klart.

- Nedskrivningen gjøres på grunn av regnskapsregler, og har ingenting med våre samtaler med byggherren å gjøre. Vår finansielle posisjon er sterk på tross av nedskrivningen, og virksomheten for øvrig genererer stabile resultat, sier han i børsmeldingen.