Illustration: UNO design & arkitektur
Illustration: UNO design & arkitektur

Peab bygger ut skole i Sørreisa

Peab Bjørn Bygg har signert kontrakt med Sørreisa kommune om å utvide og rehabilitere deler av Sørreisa skole.

Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsverdi på cirka 146 millioner kroner uten merverdiavgift.

– Kommunestyret vedtok i 2012 at den fremtidige skolestrukturen i Sørreisa skulle være en felles skole i sentrum. Etter mange år med planlegging, er vi glade for å endelig være klare til å starte utbygging av felles skole i Sørreisa, sier ordfører Jan-Eirik Nordahl.

Skolen består i dag av fire bygg, hvorav ett skal rives og erstattes med et nybygg på tre etasjer pluss kjeller. Nybygget får et areal på 2.400 kvadratmeter. I eksisterende bygg skal rundt 1500 kvadratmeter rehabiliteres og bygges om. Foruten dette skal flere fasader rehabiliteres og males, melder entreprenøren.

– Som en lokal samfunnsbygger er vi utrolig glade for at vi fikk dette prosjektet. Det å bygge skoler har alltid vært en viktig satsing i vår virksomhet. I 1930 bygde vi vår aller første skole i Kåfjorddalen, og så sent som i fjor høst overleverte vi tre fantastiske skolebygg i henholdsvis Narvik, Stokmarknes og Evenes. Prosjektet i Sørreisa gir oss mulighet til å utvikle organisasjonen i Midt-Troms videre, og vi ser for oss å rekruttere både nye funksjonærer og håndverkere, sier Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg i meldingen.

Byggestarten er planlagt til august i år, og prosjektet skal være ferdig i juni 2023. Deler av skolen skal være i drift under hele prosjektet. Det gir noen ekstra utfordringer da bygget som skal rives inneholder ventilasjonsanlegg for et av de andre byggene, trafo for hele bygningsmassen, hovedtavle EL og en del rørinstallasjoner.

Arkitekt i prosjektet er UNO design arkitektur as.