Det miljøvennlige varmekraftverket HW3600 fra HeatWork brukes blant annet til tining og frostsikring, oppvarming/uttørking og herding av betong/forvarming. Foto: HeatWork.

Peab Bjørn Bygg kjøper ti mobile varmekraftverk

Entreprenøren Peab Bjørn Bygg har inngått avtale om kjøp av 10 mobile varmekraftverk, såkalte HW 3600, og flere CliWi-systemer for oppvarming av luft fra Narvik-firmaet HeatWork.

Maskinene benyttes til blant annet teletining, byggvarme, byggtørk, betongherding og skadesanering, alt ved bruk av væskebåren teknologi, skriver entreprenøren i en pressemelding.

− Dette er en stor, grønn dag for oss i Peab Bjørn Bygg! Maskinene gir store miljømessige forbedringer, og vil blant annet bidra til at vi kan oppfylle nye miljøkrav fra offentlige tilbydere, sier administrerende direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg i en melding.

Peab Bjørn Bygg melder at kjøpet gjør det lettere å nå målet om å kutte ut kokoverk på byggeplassene. Kokoverk er et dieselaggregat som både gir store CO2-utslipp og lokal luftforurensning.

− Vi ser frem til å erstatte kokoverk med nytt utstyr fra HeatWork. De har væskebåren varme som gir miljøvenning oppvarming uten avgasser, lukt eller fukt inn i bygget. Totalt kan vi nå oppnå en reduksjon i forbruk og utslipp på mellom 80 og 100 prosent, påpeker Knutsen.

Tre maskiner er allerede på vei til Senja, der Peab bygger et nytt, landbasert settefiskanlegg for SalMar. De resterende sju HW3600’ene blir fordelt etter behov på Peabs andre byggeprosjekter i regionen.