Papirbredden II ble Årets Bygg 2012

Til strålende jubel ble Papirbredden II i Drammen kåret til Årets Bygg 2012 under på Byggedagene i Oslo.

Prisen ble delt ut i en fullsatt Sonja Henie-sal på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo onsdag kveld.

Papirbredden II er et byggeprosjekt som utmerker seg med en smidig gjennomføringsmodell, bevisst miljøstrategi og høy kvalitet i sluttproduktet, både i bygget og utomhus.

- Prosjektet er del av en forbilledlig byutvikling i Drammen. Men prosjektet står fjellstøtt med sin eleganse i utforming og bygningsmessige kvalitet. Et byggverk aktørene kan være stolte over ha vært med på, sier juryformann Gustav Pillgram Larsen.

Juryen har flere kriterier å ivareta i sine vurderinger av prosjektet.

- Dette er ingen pris for arkitektur, men et ønske om å fremheve helheten, dvs hvordan prosjektet er planlagt og gjennomført fra a til å, understreker Pillgram Larsen. Juryen legger bl.a. vekt på at prosjektet har en dokumentert fremragende gjennomføring når det gjelder HMS, fremdrift, kvalitet og produktivitet, seriøsitet, samarbeid i byggeprosessen, forholdet til offentlige myndigheter/etater og universell utforming. Det fokuseres også på miljø-/energiløsninger, lokalisering og effektiv arealutnyttelse.

Juryen består av Gustav Pillgram Larsen, arkitekt Henriette Salvesen, direktør, Bjørn Erik Selnes, Statens vegvesen, adm. direktør Jon Sandnes, BNL, daglig leder Sverre Tiltnes, Norwegian Green Building Council, avdelingsdirektør Inger Margrete Skogseid i byggkvalitetsseksjonen Kommunal og Regional departementet og sjefredaktør Per Helge Pedersen i Byggeindustrien. Kommunikasjonsrådgiver Leo Nygænen er prosjektleder for konkurransen.

Fakta om prosjektet:

Sted: Drammen
Bruttoareal: 17.000 kvm
Prosjekttype: Kontor- og undervisningsbygg
Byggherre: Papirbredden Eiendom
Totalentreprenør: Strøm Gundersen (samspillskontrakt)
Kontraktsum eks. mva: 220 millioner kroner
Prosjektledelse: OEC Consulting
Arkitekt: LPO arkitekter
Landsskapsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
LARK: Gullik Gulliksen
Rådgivere: RIB og RIG: Multiconsult - RIBR: Neas Brannconsult - RIV: EM Teknikk - RIE: ECT - RIM: Rambøll Norge - RIA: By Akustikk

Les mer om prosjektet her