På vei til å bli landets største

Byggenæringen har over flere år vært gjennom en jevn vekst, i takt med den generelle økonomien i Norge. Olje- og gassnæringen har tradisjonelt vært storebror, men bygg og anlegg kan, om nåværende utvikling fortsetter, bli landets største næring i antall sysselsatte.

Olje- og gassnæringen har gjennom de siste månedene vært gjennom en relativt kraftig nedgang i aktivitetsnivået. DN skriver mandag at Insenti viser til tall fra SSB som kan peke på at byggenæringen kan gå forbi olje og gass og bli størst innen sysselsetting i 2017. SSBs Ådne Cappelen peker på at bygg og anlegg kan være jevnstore md olje og gass allerede nå, og være den næringen som sysselsetter flest i Norge.

Det vil alltid være stor usikkerhet når det gjelder sammensetning av slike oversikter – og det er ikke alltid lett å sette de riktige parameterne. For eksempel er det også flere områder hvor bygg og anlegg overlapper med olje og gass. Dermed må man alltid ta slike sammenligninger med en klype salt. Men de kan definitivt si noe om utviklingsmønsteret. Og utviklingstrekkene er klare - bygg og anlegg vokser mens olje og gass går ned.

Bygg og anlegg har sett en relativt kraftig vekst de senere årene. SSBs tall rundt byggenæringens størrelse innen utgangen av 2013 ble gjort kjent i vår. Tallene viser at det er 219.598 ansatte i bygg og anlegg, som er en økning på 4,1 prosent fra året før. Omsetningen har økt med 5,4 prosent fra 2012 til 424.826 millioner kroner i 2013. Omsetningen har faktisk steget så mye som 40 prosent siden 2009. Disse tallene må vi kunne forvente at øker ytterligere for 2014, og denne økningen vil fortsette også inn i 2015. Dermed kan mye tyde på at bygg og anlegg allerede er like stor som olje og gass.

Det er ikke slik at det alltid er best å være størst, men det har åpenbart sine fordeler. Ikke minst burde dette åpne for at enda flere får øynene opp for denne omfattende og ikke minst viktige næringen. Det er jo slik at uten byggenæringen stopper Norge opp – landet er helt avhengig av alle kvinner og menn som bygger og skaper noe i dette landet. Derfor håper vi at både politikerne, myndigheter, næringslivet ellers og ikke minst de unge som er på vei inn i arbeidslivet virkelig får opp øynene for viktigheten av byggenæringen og hvilke muligheter den gir.

Det er også viktig å huske på at bygg og anlegg er landets desidert største distriktsnæring. Det finnes ikke en avkrok i dette landet hvor ikke en eller flere håndverksvirksomheter er etablert.