Kai Otto Olsen, rådgiver i Bane NOR for SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), filmer anleggsområdet i Drammen. Dette vises frem til kolleger som sitter på hjemmekontor, for å holde dem oppdatert på arbeidene. Prosjektet har også filmet byggeplassen ved hjelp av drone. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR

På noen av Bane NORs anlegg er 95 prosent av arbeiderne fra røde land - nå strammes reglene inn

Lørdag 31. oktober ble det innført nye regler for utenlandske arbeidstakere fra såkalte røde land der smittespredningen av koronaviruset er høy.

Utbyggingsdirektør Stine Ilebrekke Undrum i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen

På Bane NORs anlegg er opptil 95 prosent av de ansatte fra land som norske myndigheter har gitt rød status.

Arbeiderne får dermed 10 dagers karantene når de kommer til Norge fra hjemlandet sitt. Det skaper utfordringer i store utbyggingsprosjekter som blant annet Follobanen og Vestfoldbanen.

– Dette er dyktige folk som jobber for våre entreprenører og deres underleverandører. Sammen deltar vi i dugnaden for å stoppe korona, sier Stine Undrum, Bane NORs konserndirektør for utbygging i en melding.

Tiltakene

Det betyr enda strammere smittevernstiltak som ble innført fra og med lørdag:

  • I flere prosjekter jobbes det nå for å redusere antall skift. Det blir gjort for å unngå at ansatte som pendler (mellom hjemlandet og Norge) ofte skal måtte sitte i 10 dagers karantene.
  • Nøkkelpersonell fra røde land må bestilles i god tid før de skal gjøre jobben sin. Dermed kan de være 10 dager i karantene før oppgavene begynner. Dette blir gjort for å hindre forsinkelser.
  • Ansatte fra grønne og gule land kan få karantenefritak. De må imidlertid testes hver tredje dag og bo på enerom i en periode på 10 dager.
  • Bane NOR informasjonskampanjer overfor egne ansatte og entreprenørene om reglene for smittevern.
  • Administrativt personell skal fortsatt bruke hjemmekontor så mye som mulig. Dette gjelder både for egne ansatte og våre leverandører.

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser denne utviklingen betyr for utbyggingsprosjektene våre. Det er vi nå i gang med å vurdere, sier Undrum.

– Men kan dere si noe om hvordan utviklingen har vært i prosjektene siden den første nedstengingen i mars?

– Bane NOR har generelt hatt god dialog med leverandørene om koronasituasjonen siden mars. Selv om det er for tidlig å konkludere om de totale konsekvensene, har man i stor grad vært enige om kontraktuell håndtering av pandemien så langt, både med hensyn til kostnader og tidskonsekvenser, sier Undrum til Byggeindustrien.

– Tiltakene gir trolig økte kostnader og situasjonen kan føre til forsinkelser. Hvordan løser dere dette kontraktsmessig?

– Etter dialog med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Statens Vegvesen er det i tillegg innført nye kontraktsbestemmelser i alle nye kontrakter som går ut i markedet nå. Dette gjøres blant annet for å skape forutsigbarhet, redusere risiko for entreprenørene og sikre god konkurranse, sier Undrum.

Ifølge Bane NOR har man allerede tatt flere smittevernsgrep ute i prosjektene.

Blant annet ble det innført lengre arbeidsperioder med påfølgende friuke på Follobanen fra sommeren av.

Nå blir arbeidsuken kortere, uten utreise før jul.

– I samarbeid med fagforeningene ble skiftordningene justert og tilrettelagt for dagens situasjon, opplyser Bane NOR.

Koronahverdagen har også åpnet opp for bruk digitale hjelpemidler på nye arbeidsområder, blant annet innenfor SHA-området.

– I Drammen er det eksempelvis tatt i bruk en drone for å filme byggeprosjektet. Slik kan våre fagfolk innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø følge arbeidet uten å være fysisk til stede, skriver Bane NOR.