P(t)ower of the Rings vant

Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2005 er tildelt Anders Espen Bærheim ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo for arbeidet P(t)ower of the Rings.

Prisen ble delt ut på Norsk Ståldag 26. oktober på Radisson SAS Hotell i Oslo. Juryen har bestått av: - Siv. arkitekt Øyvind Almaas, Ø K A W AS Arkitekter MNAL - Siv. ingeniør Geir Thoresen, Rambøll Norge AS - Siv. ingeniør Morten Rotheim, Contiga AS, representant for Den norske Stålgruppen - Siv. ingeniør Stig Møllersen, Multiconsult AS, representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Juryen har hatt hele 33 prosjektforslag til vurdering ved årets priskonkurranse. Bedømmelseskriteriene har vært: Innovasjon, originalitet, idé, konstruktiv forståelse, materialkunnskap, skulpturell egenart, funksjonalitet, fremstilling og gjennomførbarhet. Utlysningen av priskonkurransen har falt sammen med en prosjektoppgave gitt i grunnkurs i 4. semester ved institutt for Arkitektur og Designteknologi ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO). De fleste av besvarelsene er en mer eller mindre bearbeidet utgave av denne oppgaven som var et blyanttårn i stål på en liten holme i Akerselva. Besvarelsene er gjennomgående preget av arbeidslyst og kreativitet. Forståelsen for stål som konstruksjonsmateriale har stort sett vært god. Fremstillingene har vært gjort på DAK, delvis supplert med modellfoto. Juryen kom frem til en finalegruppe bestående av tre prosjekter og endelig rangering ble gjort enstemmig. På bakgrunn av kvaliteten på og variasjonen av besvarelsene har juryen funnet det riktig å tildele en ekstra pris til de to øvrige finalistene. Ekstraprisen har bestått av: Reise og opphold for en person til ECCSs stål- og arkitekturdager i Nice. Utdrag av juryens uttalelse om prisvinneren: Studenten har hatt store ambisjoner, og har gjennomført disse på en analytisk og klar måte. Knutepunktenes problematikk er godt belyst. Prosjektet er usedvanlig godt fremstilt både i tegning og modell. Prisen som består av et diplom og en sjekk på kr. 20.000 er tildelt AHO-student Anders Espen Bærheim for prosjektet P(t)ower of the Rings. Anders Espen Bærheim mottok også nylig en europeisk studentpris for samme prosjekt. Den 21. september var han i Nice i Frankrike og tok i mot den nyopprettede prisen 2005 European Architectural Student Award, av European Convention for Constructional Steelwork (ECCS). Vinnerprosjektet P(t)ower of the Rings viser et ca. 14 m. høyt tårn med en elliptisk grunnflate. 4 søyler av stålrør holder 5 dekkeelementer, og det hele er avstivet med skråstilte ringer. Alle sammenføyninger er gjort med knutepunkter i støpegods. Tårnet inneholder tre lukkete rom, hver med sin egen karakter, samt to åpne plattformer som nås via en stige.