Overrasket med nytt rentehopp

Norges Bank overrasket med rentehopp på 0,25 prosentenheter til 3,75 prosent. Renta er hevet i tre møter på rad, og skal videre opp.

I forrige uke sa åtte av elleve analytikere at de ventet at banken ville holde renta uforandret. Vi trodde ikke det skulle skje nå, selv om vi var usikre før møtet. Men vi mener det var riktig beslutning å heve renta, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Markets til NTB. Renteøkningen vil utgjør en ekstrakostnad på 300 kroner i måneden på et lån på 2 millioner kroner etter skatt. Renteøkningen vil ramme både familier, bedrifter og det offentlige hardt, mener Høyre. Regjeringens ekspansive økonomiske politikk og manglende strategi for å øke tilbudet av arbeidskraft er en vesentlig årsak til det som nå skjer, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til NTB. Trenger arbeidskraft Han mener regjeringen i revidert nasjonalbudsjett må varsle en innstramming i de offentlige utgiftene, og dessuten foreslå for Stortinget tiltak som kan øke tilbudet av arbeidskraft. Sentralbankens hovedstyre begrunner renteøkningen onsdag med at veksten i økonomien er høyere enn tidligere anslått. Stadig flere virksomheter opplever mangel på arbeidskraft. Det kan se ut til at lønnsveksten tar seg opp noe raskere enn ventet. Veksten i boligpriser og gjeld holder seg høy. Også den underliggende prisveksten har vært noe høyere enn anslått, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem. Intern strid? Sentralbankens hovedstyre har hevet styringsrenta i tre møter på rad, og har nå økt med 1 prosentpoeng bare siden juni i fjor og med 2 prosentpoeng siden mars 2004. I pressemeldingen fra Norges Bank heter det at «Hovedstyret har som et alternativ vurdert å holde renten uendret.» Dette tolker sjeføkonom Øystein Dørum som at det har vært intern dragkamp. Det har sannsynligvis vært en viss uenighet i hovedstyret om hvor hyppige rentehevinger skal være, sier Dørum, og viser til at Norges Bank nå er i utakt med den europeiske sentralbanken og ligger 0,25 prosentpoeng høyere. Rart Norges Bank varsler at renta fortsatt skal opp, men neppe ved hvert rentemøte. Renta skal fortsatt økes «i små og ikke hyppige skritt», heter det i vedtaket. Neste rentemøte er i mars. Da tipper DnB NOR at renta ikke skal opp. Men Øystein Dørum mener Norges Banks velkjente formel om «små og ikke hyppige skritt» etter hvert virker ganske rar. Banken er i ferd med å undergrave verdien av dette språket. Hvis ikke renteheving på hvert møte er hyppig, hva er da hyppig, spør Dørum.