Arnt Ove Amdal. Foto: Siv Hilde Meen

Overhalla Betongbygg skal levere fasaden til D-blokka

I forbindelse med byggetrinn 1 av det nye regjeringskvartalet har Overhalla Betongbygg AS blitt tildelt kontrakt for samspillsfase 1.

Det er HENT som har fått i oppdrag av Statsbygg å bygge D-blokka i det nye Regjeringskvartalet. Nå har Overhalla Betongbygg blitt tildelt kontrakt på samspillsfase 1 etter gjennomført konkurranse gjennom HENT.

Overhalla Betongbygg har beskrevet løsningsforslag for leveranse av prefabrikkerte betongelementfasader til prosjektet. Prosjektet deles i to faser: samspillfase 1 og samspillfase 2 (gjennomføring). Samspillfase 1 er i gang, og her vil Overhalla Betongbygg i samarbeid med HENT, byggherre og rådgivergruppen videreutvikle de prosjekterte løsningene, skriver Overhalla Betongbygg i en pressemelding.

I grunnlaget for prosjektet sier statsbygg dette om valget av fasader:

«Fasadens karakter skal være tidløs og varig. Fasaden skal ha et lyst utrykk. Materialer som kan være aktuelle er betong med natursteintilslag eller naturstein. Det er en stor grad av repetisjon i fasaden, noe som gjør det mulig å bygge rasjonelt og om mulig prefabrikkeres. Det er stilt sikkerhetskrav til fasadene. Det totale arealet på fasader på D-blokken er på cirka 8.500 kvadratmeter.»

- Vi i Overhalla Betongbygg er stolte og ydmyke over oppgaven vi har fått, og vi gleder oss til å komme i gang sammen med HENT og Team Urbis. For vår del vil dette arbeidet strekke seg over flere år, og er en viktig anerkjennelse i vår satsning på bærekraftige betongfasader, sier administrerende direktør i Overhalla Betongbygg, Arnt Ove Amdal i meldingen.