Fra fjorårets messe.

Over 50 prosent av utstillerarealet solgt til Bygg Reis Deg 2021

Bygg Reis Deg AS har som mål å lage tidenes største utstilling på over 20.000 kvadratmeter i 2021 og nå er allerede 50 prosent solgt.

- Utstillingen skal vise de beste løsningene for offentlige og private utbyggere av bygg og boliger. For å få til dette lager vi en utstilling som gjenspeiler byggeprosessen fra tidlig fase prosjektering, utvendig- og innvendige materialvalg fra grunnmur til tak, før vi avslutter med alt du trenger for å få utført arbeidet, sier administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i en pressemelding.

Han har ambisjon om å gi de beste rådene til alle som har et byggeprosjekt og sørge for at man får mest mulig bygg for pengene uavhengig av størrelsen på prosjektet.

- Her skal de utførende lære hvordan de kan gi bedre råd og bestillerne lære hva de bør etterspørre. For å få til dette skal vi lage en utviklingsarena bestående av mer enn 500 utstillere fordelt på 20.000 kvadratmeter og et relevant utdanningsprogram for fagpersoner og et byggeinteressert publikum. Her skal vi ha hovedfokus på å ta i bruk nye innovative løsninger og digitale verktøy for å oppnå økt produktivitet og totalt sett en mer bærekraftig næring, sier han.