Kartet viser planområdet. En råvannstunnel skal bores øst fra Vefsrud og Holsfjorden inn til Huseby. I tillegg skal det bygges tunnel under Oslo for å frakte rentvann mellom øst og vest.
Kartet viser planområdet. En råvannstunnel skal bores øst fra Vefsrud og Holsfjorden inn til Huseby. I tillegg skal det bygges tunnel under Oslo for å frakte rentvann mellom øst og vest.

Oslos vannprosjekt har fått 112 innmeldte skader – 105 er avvist

Oslos vannforsyningsprosjekt berører en rekke beboere i hovedstaden. Til nå har prosjektet fått innmeldt 112 skader som hovedstadsborgere mener skyldes anleggsarbeider. I kun syv av sakene er det funnet en årsakssammenheng.