Illustrasjon:  DARK Arkitekter

Oslos skatere får skreddersydd skatehall

27år etter at forbudet mot skating opphørte i Norge (9.5.1989), er Oslo i full gang med å bygge sin aller første og sterkt etterlengtede innendørshall for skatere på Voldsløkka.

16. juni signerte Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) kontrakt med det tysk-danske konsortiet IOU Ramps/Glifberg-Lykke, som i sterk internasjonal konkurranse vant oppdraget med å designe og bygge opp det som vil være selve pulsen i Oslo skatehall; innendørs skateelementer.

Sterk internasjonal konkurranse
Interessen for den gjeve jobben med å designe og bygge opp innendørs skateelementer i Oslo skatehall har vært stor. Tilbydere fra sju ulike nasjoner har kjempet om å få lov å være med å sette sitt særpreg på Oslos første innendørs skatehall. Vinnerne IOU Ramps/Glifberg-Lykke har stor og solid erfaring med design og prosjektering av noen av Europas største skateparker.

– Vi er svært fornøyde og forventningsfulle til vårt valg av samarbeidspartner. De har et spennende konsept, og viser gjennomføringsevne og forståelse for skaternes behov, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Brukshall med internasjonale mesterskap
Den nye skatehallen skal være en viktig møteplass for ungdom og bidra til å dekke det økende behovet for lavterskeltilbud og selvorganisert idrett. Den skal først og fremst være en brukshall, men skal tilfredsstille internasjonale konkurransekrav og vil være et naturlig valg for å arrangere både nasjonale og internasjonale mesterskap.

– Vi er veldig fornøyd med å få lov å være med å sette vårt preg på Oslo skatehall som sannsynligvis vil få besøk av skatere fra hele verden, sier Andreas Schützenberger på vegne av det tysk-danske konsortiet.

Unik hall med alle grener av skate
I hele planleggingsprosessen av Oslo skatehall har Kultur- og idrettsbygg (KID) vært opptatt av å ha en tett dialog med de som er ekspertene på området, skaterne selv. KID ønsker at den nye hallen skal være mest mulig funksjonell for brukerne og skreddersydd til deres behov. Dette er også helt i tråd med hvordan IOU Ramps/Glifberg-Lykke tenker om at det er viktig at skaterne får eierskap i egen hall og er med å finjustere designet etter egne ønsker under detaljprosjekteringen som konsortiet nå skal i gang med.

Helt unikt med Oslo Skatehall er størrelsen og at hallen bygges for alle grener av skate; street, bowl og vert. I tillegg er standarden på det bygningstekniske langt over hva som er vanlig for en slik type hall.

Hallen vil ha et bruksareal på 2 324 kvm over to plan. Innendørs skateareal blir på 1 430 kvm.

Opsjon: Utendørs skateareal på 620 kvm.

Oslo skatehall er planlagt ferdig ved årsskiftet 2016/2017.

Fra venstre: Ebbe Lykke (Glifberg Lykke), Knut Øverdal (Kultur- og idrettsbygg), Andres Schützenberger (IOU-Ramps) og Rune Glifberg (Glifberg Lykke)