Jarbakken barnehage i Vestre Aker i Oslo. Foto: Omsorgsbygg

Oslos første passivhus-barnehage ferdig

Fredag 28. mars ble Jarbakken barnehage, Oslo kommunes første barnehage med passivhusstandard, overlevert til bydel Vestre Aker.

Omsorgsbygg har vært byggherre, og er nå byggeier for passivhus-barnehagen. Jarbakken barnehage er en barnehage med 144 plasser, skriver Omsorgsbygg Oslo i en pressemelding.

Byråd Hallstein Bjercke var med på overleveringen av Jarbakken barnehage. Foto: Omsorgsbygg

Passivhus fra Omsorgsbygg skal nå komme på rekke og rad fremover, heter det i pressemeldingen. Dette er en direkte konsekvens av et bystyrekrav om at nybygg, og om mulig rehabiliteringsprosjekter, skal bygges i henhold til passivhusstandard. I Claus Borchs vei blir ytterligere en passivhus-barnehage ferdig i løpet av høsten, og i Ljabrubakken rehabiliteres 54 leiligheter til Omsorg+ med passivhusstandard. To sykehjem er i forprosjekt; Ullerntunet og Hovseterhjemmet, og flere andre bygg er også i forprosjektfase, skriver Omsorgsbygg.

– Oslo kommune har en ambisjon om å halvere utslipp av klimagasser innen 2030, regnet mot 1991-nivå. Et passivhus som dette, med 60 prosent mindre energibruk enn andre bygg, bidrar svært godt for å nå dette målet, sier byråd Hallstein Bjercke.

Prosjektdirektør hos Omsorgsbygg, Trygve Berg, forteller i pressemeldingen om en rivende utvikling på passivhusfronten.

– Tidligere var det dyrere å bygge med passivhusstandard, opp mot 10 prosent ekstra, men dette gjelder ikke lenger. Teknologi og løsninger har modnet, og vi ser at dette nå gjelder som standard i bransjen, sier han.