Oslofjordtunnelen blir gratis

Fra august blir det gratis å kjøre gjennom den 7,3 kilometer lange Oslofjordtunnelen mellom Drøbak og Hurum.

Tunnelen er nedbetalt for flere år siden, men har de siste tre årene fått kreve inn bompenger på dispensasjon. I revidert nasjonalbudsjett som legges fram onsdag, vil det gå fram at det fra august vil bli gratis å kjøre gjennom tunnelen, melder NRK.

Men gratiskjøringen blir trolig kortvarig. Tunnelen er en del av riksvei 23 som ble åpnet i 2000. Statens vegvesen er i gang med å planlegge byggetrinn 2 på den aktuelle strekningen, noe som innebærer å bygge et nytt løp i tunnelen på 7,4 kilometer.

Den nye utbyggingen skal delfinansieres av staten med 880 millioner kroner, mens bompenger skal bidra med 1.950 millioner kroner.

Grunnen til den planlagte utvidelsen er at dagens enkeltløpede tunnel ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet og forutsigbarhet dersom noe skjer. Daglig ferdes omtrent 5.000 kjøretøyer i tunnelen. Det har vært flere alvorlige ulykker inne i tunnelen og en alvorlig brann den 23. juli 2011.