Oslofjordtunnelen åpnes for alle typer kjøretøy døgnet rundt fra 2. februar. Det er foretatt store oppdateringer på sikkerhetssiden etter en større brann i 2017. Man skal dog ikke lenger tilbake enn august i fjor til forrige brann. Da tok en semitrailer fyr rundt 50 meter fra utgangen på Drøbakssiden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Oslofjordtunnelen åpnes for alle typer kjøretøy døgnet rundt fra 2. februar. Det er foretatt store oppdateringer på sikkerhetssiden etter en større brann i 2017. Man skal dog ikke lenger tilbake enn august i fjor til forrige brann. Da tok en semitrailer fyr rundt 50 meter fra utgangen på Drøbakssiden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oslofjordtunnelen åpner for tungtrafikk hele døgnet

Etter en storbrann i Oslofjordtunnelen i 2017 ble det innført restriksjoner for tunge kjøretøy. Fra 2. februar er det fritt fram for tungtrafikk hele døgnet.

Etter brannen i tunnelen i mai 2017, der en tungbil lastet med papir tok fyr, innførte Vegdirektoratet kjøreforbud for kjøretøy over 12,5 meter i de mest trafikkerte periodene. Senere ble det endret til å gjelde kjøretøy over 32 tonn.

I rushtida morgen og ettermiddag har tungbilene dermed enten kjørt om Oslo eller måttet bruke ferjesambandet mellom Moss og Horten.

Men nå er det bokstavelig talt lys i tunnelen etter at Statens vegvesen nå fjerner restriksjonene fra og med 2. februar og åpner Oslofjordtunnelen for alle kjøretøyer hele døgnet.

Ifølge Statens vegvesen er det lagt inn en rekke nye sikkerhetstiltak i tunnelen, som blant annet ny ventilasjon, oppgradering av kameraovervåkingen og nye evakueringslys.

Brannvesenet på begge sider av tunnelen – samt Vegtrafikksentralen – er også bedre rustet for å håndtere en brann, og alle nødetater har øvd spesielt på å hanskes med en brann i Oslofjordtunnelen.