Statens vegvesen skal ikke stenge Oslofjordtunnelen i rushtidene når det nye løpet skal sprenges ut..
Statens vegvesen skal ikke stenge Oslofjordtunnelen i rushtidene når det nye løpet skal sprenges ut..Illustrasjon: Statens vegvesen.

Må stenge Oslofjordtunnelen 1.600 ganger under sprenging av nytt løp

Det vil kreve om lag 1600 sprenginger for å drive et nytt løp i Oslofjordtunnelen, og tilsvarende antall stenginger av vel 30 minutter.

Dette presenterte Oslofjord-prosjektet for representanter fra Asker Næringsforening og ASKO i et informasjonsmøte nylig.

Hensikten var å vise hvordan anleggsgjennomføringen av et nytt løp i Oslofjordtunnelen vil bli, og hvilke konsekvenser det vil få for trafikkavviklingen på E134 mellom Asker og Frogn, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

– Vi ser på møtet med Asker Næringsforening som svært viktig og nyttig for begge parter selv om det er en god stund til vi starter å sprenge. Og vi fikk gode tilbakemeldinger fra næringslivet på vestsiden av fjorden, forteller prosjektleder Anne Grethe Nordahl i Statens vegvesen.

Statens vegvesen opplyser at sprengingen av et nytt hovedløp på cirka 7.275 meter, vil innebære rundt 1.600 sprengninger.

I tillegg kommer sprengninger i forbindelse med nisjer, tverrtunneler og vann-/pumpemagasin, slik at antall sprengninger totalt vil komme opp i drøyt 2000, opplyser Statens vegvesen.

Ifølge Vegvesenet skal eksisterende tunnelløp være stengt når det skal sprenges i nytt løp. Vegvesenet kan imidlertid berolige med at tunnelen ikke vil bli stengt i rushtiden mellom 06:00 – 09:00 og 14:00 -19:00.

Det skal i hovedsak heller ikke sprenges på natten, men på noen strekninger av tunnelen ligger den så langt unna bebyggelse at sprengning muligens kan utføres på natta etter dispensasjon fra kommuneoverlegen, opplyser byggherren.

Tunnelen vil bli drevet fra tre ulike stuffer og Statens vegvesen har beregnet drivetiden til cirka tre år.

For hver sprengning vil prosjektet følge en stengningsprosedyre som vil ta cirka 30 minutter fra tunnelen stenges til den åpnes igjen.

Ifølge Statens vegvesen legge de opp til flere møter med parter som vil bli berørt av tunnelstengningene.

– Vi planlegger flere slike møter, blant annet med utrykningsetatene, da vi ønsker dialog om dette med så mange som mulig, sier prosjektleder Anne Grethe Nordahl.