Brannmannskap ved det utbrente vraket av lastebilen i Oslofjordtunellen i 2017. Foto: Statens Vegvesen / NTB scanpix

Ny rapport avslører flere mangler i Oslofjordtunnelen

I rapporten etter at et vogntog brant i Oslofjordtunnelen i fjor peker Statens havarikommisjon på flere alvorlige mangler ved sikkerheten i tunnelen.

Den undersjøiske Oslofjordtunnelen, som går mellom Frogn og Hurum, måtte stenges i flere uker etter brannen i mai i fjor. Ingen ble skadd, men to personer måtte reddes ut av tunnelen.

– Denne rapporten peker på flere alvorlige mangler ved sikkerheten. Det mangler blant annet et system for håndtering og oppfølging av utstyr og utrustning i tunnelen, sier direktør William J. Bertheussen i Havarikommisjonen til NRK.

I rapporten konkluderer kommisjonen blant annet med at det mangler et helhetlig system for håndtering og oppfølging av feil og avvik på sikkerhetsutstyr og utrustning, at det er påvist feil og mangler på teknisk utstyr som Vegvesenet ikke har avdekket gjennom sine egne rutiner og at beredskapsplanen for tunnelen ikke er à jour.

Statens vegvesen lover å se nærmere på sine egne rutiner og systemer etter rapporten.

– Vi er fornøyd med at Havarikommisjonen har gått grundig igjennom hendelsen og hvordan den er blitt håndtert, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Han understreker samtidig at ingen av feilene som Havarikommisjonen påpeker, var alvorlige eller hadde alvorlige konsekvenser for håndteringen av brannen i mai i fjor.