– Vi er i gang med å bygge opp Oslobygg, og dette gjøres i tett samarbeid med de ansatte, uttalte byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen, på RIFs høstwebinar.

Oslobygg operativt fra andre halvår 2021

Den nye kommunale byggherregiganten Oslobygg KF vil være operativ fra andre halvår 2021, og kommunen er nå i full gang med å organisere opp det nye utbyggerforetaket.

Som kjent tilrådte Eli Grimsby rollen som administrerende direktør i det nye selskapet i august, og nå arbeider kommunen med å bygge organisasjonen.

– Vi er i gang med å bygge opp Oslobygg, og dette gjøres i tett samarbeid med de ansatte. Her bidrar dagens ledere i utbyggingsforetakene og 70 medarbeidere er involvert i ulike arbeider fremover. Etter sammenslåingen vil Oslobygg ha cirka 600 ansatte, ha ansvar for 2,4 millioner kvadratmeter eiendom, og skal bygge alle nye formålsbygg i Oslo kommune, og vil dermed bli en av de største byggherrene og eiendomsforvalterne i Norge, uttalte byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen, på RIFs høstwebinar. Hun mener man med den nye organisasjonen i større grad kan se byens behov i sammenheng og planlegge, bygge og forvalte mer langsiktig.

– Oslobygg skal være operativt fra andre halvår 20021, og frem til da driftes eksisterende byggerreorganisasjoner som vanlig, legger Evensen til.

Hun understreker at Oslobygg skal være sterkt delaktig i å bidra til å nå kommunens samfunnsmål og at de vil legge Oslomodellen til grunn for utbyggingen av sine prosjekter.

Kommunen bygger hvert år for rundt ti milliarder kroner.

– Vi stiller strenge klimamål og skal strekke oss langt, sier Evensen.

Oslobygg ble formet stiftet i februar i år, og består av de kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.

– Vårt mål er å være bransjeledende innen forvaltning og bygging av våre formålsbygg, påpeker Evensen, og understreker at de med denne etableringen ønsker å utvikle bedre kompetanse innen digitalisering samt å skape en mer koordinert byggherrefunksjon.

– Vi ser at det er behov for større og sterkere byggherremiljø. Vi vil stille strengere krav til både klimamål og digitalisering, og mener at en sammenslåing vil bidra til dette og bygge opp et samlet kompetansemiljø. Denne etableringen vil også kunne sikre en bedre kunnskapsoverføring, sier Evensen.