Yilport sin terminal i Oslo. Foto: Espen Braata
Yilport sin terminal i Oslo. Foto: Espen Braata

Oslo Havn og Cowi planlegger landstrømanlegg for containerskip

Oslo havn og COWI planlegger landstrømanlegg for containerskip som det er estimert vil stå klart i 2023. Målet er massive reduksjoner i klimagassutslipp og forurensing.

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Containerhavnen ligger på Sjursjøya ved Ekeberg med 262.000 tjue fots containere (TEU) losset på terminalen i 2020. Det er ventet en sterk økning i gods og for å møte den voksende etterspørselen etter transport av gods, og det pågår derfor en videre utbygging av havnen.

— Oslo er en by i vekst med stor vareetterspørsel. Vi erfarer sterk vekst i containersegmentet. Landstrømanlegg for containerskip er et nødvendig bidrag for å nå målsetningen om å redusere utslippene med 85 prosent innen 2030. Det vil også bidra til redusert støy fra havneaktiviteten, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo havn, i en pressemelding.

Sparer 2.400 tonn CO2 i året

Ingrid Klokk

Ingrid Klokk

Utregninger viser ifølge meldingen at landstrøm til containerskip kan spare 2.400 tonn CO2-utslipp i året. Prosjektleder i COWI, Ingrid Klokk, forteller om hvordan tilgangen på landstrøm kan løses:

– Vi lager hele businesscaset, som innebærer både en teknisk og økonomisk dimensjon. Kranene til containere går på skinner nære kaikanten, og det gjør det utfordrende å plassere landstrømutstyret. Vi ser nå på en mobil trommel som vi vil heise om bord i båten og føre strømkablene tilbake til kai. Da slipper vi å ha noe som står der permanent og er i veien. Standarden for landstrøm legger egentlig opp for trommel på båt, men vi ser nå på løsninger hvor Oslo havn har trommelen for å holde kostnadene for rederne nede, sier hun.

Små marginer

Jens Eirik Hagen

Jens Eirik Hagen

Kablene vil legges i allerede eksisterende trekkerør fra en nettstasjon og ned til kaien. Anlegget vil ha en effekt på 1600 kVa med mulighet for utvidelse til to nye ladepunkter med tilsvarende effekt.

Kostnadene er beregnet til ca. 11,1 millioner kroner. Oslo Havn har søkt Enova om 50% i støtte. Den andre halvparten vil bli egenfinansiert.

— Resultatet fra våre analyser viser at Enova-støtte på 50% er avgjørende for å ha et prosjekt som er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Da kan vi operere med strømpriser som oppmuntrer til bruk. Dette gir god lønnsomhet for alle parter, og bidrar til betydelige utslippskutt, sier Jens Eirik Hagen, prosjektleder i Oslo Havn.