Oslo er den dyreste kommunen å bo i i Norge, viser tall fra Huseiernes Landsforbund. Foto: Frederik Ringnes / NTB
Oslo er den dyreste kommunen å bo i i Norge, viser tall fra Huseiernes Landsforbund. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Oslo er Norges dyreste kommune å bo i

Oslo var Norges dyreste kommune å bo i i 2023. Kommuner i Oslo-regionen preger resten av topp ti-lista til Huseiernes Landsforbund.

En gjennomsnittshusholdning måtte ut med 270.095 kroner for å eie og bo i sin egen bolig i hovedstaden. Det viser Huseiernes bokostnadsindeks.

Nabokommunene Bærum og Nesodden var de nest dyreste å bo i. Der var gjennomsnittskostnadene henholdsvis 248.739 kroner og 226.607 kroner.

Den eneste kommunen av de ti dyreste i landet som ikke er i Oslo-regionen, er Hvaler. Der var bokostnadene i gjennomsnitt på 202.845 kroner.

På landsbasis var gjennomsnittet for bokostnader på 180.000 kroner, opp 23 prosent fra i fjor. Ifølge indeksen blir tallene neste år rett i overkant av 200.000 kroner.

Bokostnadsindeksen inkluderer kostnader som eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.